آب اکسیژنه ( هیدروژن پراکسید) و 19 کاربرد آن

سودوموناس آئروژینوزا، اشریشیا کلی، سالمونلا تیفی موریوم، استافیلوکوکوس اورئوس، گونه های و فوزاریوم حتی در رخ وجود مواد آلی به مهربانی غیرفعال می شوند .آب اکسیژنه میکروب ها را از روش تشکیل استرس اکسیداتیو توسط عوامل اکسید کننده فراوان قادر و رادیکال های هیدروکسیل از رادیکال های سوپراکسید (O2-) غیرفعال کرده و پروتئین ها و آنزیم های میکروبی را به راحتی اکسید می کنند. میکروارگانیسم هایی مثل سالمونلا که در سطح تخم مرغ جوجه ریزی وجود دارد، می توانند در سراسر مرکز توزیع شوند، به طور بالقوه بر جوجه های دیگر جوجه کشی نیز تأثیر بگذارد. از هیدروژن پراکسید برای ضدعفونی سیستم های تامین آب آشامیدنی منحصر به فرد دام و طیور به کار گیری می كنند، كه باعث به كاهش شیوع بیماری، افزایش تولید شیر در گاوها و تخم مرغ در طیور می شود و نیاز به آنتی بیوتیك موجود در دام را كاهش می دهد.گفته می شود که به کار گیری از هیدروژن پراکسید به جهت حیواناتی همچون گاو، خوک، مرغ، گوسفند، بز، خرگوش و پرندگان که موجب ارتقا تراز اکسیژن خون و سلول ها می گردد. رعایت بهداشت جوجه کشی به جهت کاهش خطر تخم مرغ، تجهیزات و آلودگی کلی تأسیسات و همچنین تأثیراتی که همین آلودگی به طور بالقوه می تواند در جوجه های سراز تخم خارج آمده داشته باشد، مهم است. خیر فقط از هیدروژن پراکسید برای ضدعفونی دستگاه های موجود در کارخانجات فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی به کارگیری می شود، بلکه همین ماده، در طیف گسترده ای از فرمولاسیون ساخت یا این که نگهداری این مواد، نقش بسزایی دارد. چنانچه این ماده در غلظت ناچیز ساخت شود، نیازی به افزودن تثبیت کننده نیست. اما همین ماده شیمیایی در عمل ها و مناطقی از جمله لباسشویی، باغبانی، برآورده نمودن نیازهای حیوانات خانگی، آشپزخانه ها و موردها دیگر نیز کاربرد دارد. در مورد آب اکسیژنه نیز موقعیت به همین رخ است. آب اکسیژنه یا این که پراکسید هیدروژن ترکیبی شیمیایی کلیدی فرمول H2O2 است. فرآیندهای تکنولوژیکی همینطور از پروکساید هیدروژن به جهت کاهش تأثیرات منفی محیطی خود استعمال می کنند. هنگامی که یک آسیب پوستی حادثه می افتد، غلظت H2O2 در بافت اطراف آسیب بلافاصله افزایش می یابد و بعد از آن به اوج خود می رسد و نهایتا محو می شود. پراکسید هیدروژن (H2O2) یک مولکول غیر مسطح با تقارن C2 (پیچ خورده) میباشد که او‌لین توشه به وسیله Paul-Antoine Giguère در سال ۱۹۵۰ مهم استعمال از طیف سنجی مادون قرمز نشان دیتا شد. پروکسید هیدروژن یک واکنش میکروبیولوژیکی بی خطر است. در صورتی که این سوال به جهت شما پیش آمده که آب اکسیژنه اسید است یا باز، در پاسخ آن به شما می گوییم که همین ترکیب یک اسید ضعیف است. این مخلوط به علت ایجاد کلر آزاد کلیدی خاصیت ضدعفونی کننده می باشد. طبق اصل 21CFR 184.1366 قوانین غذایی آمریکا، پراکسید هیدروژن یک ماده افزودنی مستقیم غذایی میباشد که به تیتر افزودنی مجاز تأیید می شود. در صورتی که شما هر مدل سوالی در ارتباط با کجا و نحوه به کار گیری از آب اکسیژنه در برابر نور و جای خالی واکنش شیمیایی نشان میدهد و مجزاسازی می شود دارید، می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.