آغاز پایان سال 996 – TechCrunch

سلام و به Equity، پادکست متمرکز بر سرمایه خطرپذیر TechCrunch، که در آن اعداد پشت سرفصل ها را باز می کنیم، خوش آمدید.

این دوشنبه سهام است، شروع هفتگی ما که آخرین اخبار بازار خصوصی را ردیابی می‌کند، درباره هفته آینده صحبت می‌کند، به برخی دورهای اخیر تامین مالی می‌پردازد و موضوع یا روایت بزرگ‌تری را از بازارهای خصوصی بررسی می‌کند. می توانید نمایش را در توییتر دنبال کنید اینجا. من همچنین توییت کنید.

امروز ما یک کیسه خوب از چیزهایی داشتیم که باید در آنها جستجو کنیم، از جمله:

ببخشید که نمایش دیر شد! به زودی چت کنید

ارزش سهام هر دوشنبه در ساعت 7:00 صبح PST، چهارشنبه و جمعه در ساعت 6:00 صبح PST کاهش می یابد، بنابراین در ما مشترک شوید پادکست های اپل، ابری، Spotify و همه بازیگران!