اسید بوریک چیست؟

همچنین اسید بوریک یار کلیدی اتیلن گلایکول نقش مهمی در حفاظت چوب از حمله حشرات و قارچ ها و حفظ آن ها از پوسیدگی دارد. در همین مطالعه مروری، تحلیل همین مسئله اهمیت متعددی داشت که به کار گیری از آنتیبیوتیکها و آنتیسپتیکها اهمیت عوارض جانبی همراه هست یا خیر. توده آوری شده برای بازیافت یا این که حمل و نقل به محل دفع آشغال به جهت دفع. از آنجایی که همین مخلوط خویش حفظ کننده و ضد قارچ است در برابر گونه های قارچ ها مقاوم می باشد اما وضعیت فیزیکی و شیمیایی را برای حفظ این ترکب در انبار باید رعایت نمایید. این ماده در ایجاد تعادل در بین قند و نشاسته و عملکرد آن در حرکت قند و کربوهیدرات ها ضروری است. می بایست گفت اسد بوریک ماده ای غیر سمی است. این ماده به طور عمده از کانی ها و معادن بورات تهیه و تنظیم می شود.به همین رخ که همین کانی ها را مهم سولفوریک اسید واکنش می دهند و بوریک اسید به اسید بوریک طبیعی دست می آورند. به کار گیری اصلی: در شیشه، مینای دندان، دارو، اثاثیه آرایشی و دیگر صنایع، و همچنین آماده سازی بور و بورات استفاده می شود و به تیتر حافظ های مواد غذایی و مواد ضد عفونی کننده استفاده می شود. در صورت پیدایش نبود بور بطور معمول از ترکیباتی مانند اسید بوریک و بورات های سدیم و پتاسیم به کار گیری می شود. گزینههای درمانی دیگر نظیر فلوسیتوزین موضعی (Ancobon) برای درمان عفونتهای قارچی مقاوم در دسترس است. حلالیت: محلول در آب، محلول در الکل، اتر، گلیسیرین. از این اسید در سال های گذشته به عنوان یک محلول تیمار یا گندزدا به جهت از دربین بردن میکروب ها و باکتری ها به کار گیری می شد.