اعمال برهنه زنده

در صورتی که به طراوت مهاجرت می کنید و از بیرون از اتحادیه اروپا و ناحیه اقتصادی اروپا می‌باشید و قصد اقامت ندارید، ممکن است حتمی باشد جواز رانندگی میان المللی یا ترجمه رسمی گواهینامه سرزمین خود را برای همپا داشتن گواهینامه فعلی خویش دریافت کنید. چنانچه جواز شما از نیوزلند است، ممکن هست بسته به طبقه بندی مجوزی که حال دارید یا می خواهید اخذ کنید، ممکن میباشد از شما خواسته شود در امتحان کتبی کمپانی کلیک کنید کنید. برای بده بستان گواهینامه خویش می بایست آن را به اداره تصویب نام راننده محلی خود (Führerscheinstelle) ببرید. در این مورد استثناهایی وجود دارد، بدین ترتیب می بایست حساس مقامات محلی یا باشگاه اتومبیل خود در مورد شرایط مورد نیاز مشورت کنید. ولی قوانین متعددی وجود دارااست که بایستی از آنان مطلع باشید. البته قوانین و مقررات متعددی وجود دارااست که می بایست رعایت شود. امتحان کتبی، که مواردی مثل قوانین راهنمایی و رانندگی و علامت ها راهنمایی و رانندگی را پوشش می دهد، می تواند به یک‌سری لهجه از پاراگراف انگلیسی برگزار شود. قوانین در هر یک از آن چهار ایالت آلمان تا حدودی متعدد است. بعضا از آمریکایی‌هایی که در ایالت‌های هامبورگ، هسن، زاکسن-آنهالت، شلزویگ-هولشتاین و زارلند آلمان فعالیت و زندگی می‌کنند، ممکن می باشد هم اکنون همین عمل آسان‌تر باشد. مقامات آلمانی ممکن می باشد برای آن گواهی بخواهند. به جهت دیتاها بخش اعظم در آیتم دریافت “پاداش فارغ از خسارت” (NCB) از بیمه آلمان خود اینجا را کلیک کنید. رانندگانی که بیش از سه سال تجربه دارا‌هستندفارغ از هیچ تخلفی که شامل از دست دادن امتیاز باشد) اساسی 12 امتیاز یا این که “اعتبار” آغاز می کنند. امروزه الگوریتم های راه و روش اندازی کیسه هوا پیچیده تر شده اند. یک پرونده دادگاه روشن کرد که اصطلاحات “مواد یا تجهیزات” نه فقط ابزار و ابزار، بلکه کالاهایی را نیز در بر می گیرد که برای انجام عمل مربوط به کار حیاتی راننده آیتم نیاز است. 1. راننده بایستی از تمامی وظایف و مسئولیت های مربوط به محافظت و محافظت از اتوبوس یا CMV حامل مسافر، متعلقات آن و هر مسافر، چمدان و باری که ممکن میباشد حمل می کند، ساقط شود. ممکن می باشد حصر هایی وجود داشته باشد – سن، دسته وسایل نقلیه مجاز برای رانندگی و غیره. همچنین، درصورتیکه گواهینامه مرزو بوم اتحادیه اروپا شما ترجمه گواهینامه غیر اتحادیه اروپا باشد، ممکن می باشد ناچار شوید پس از شش ماه گواهینامه آلمانی دریافت کنید. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه حساس این لینک وب تارنما خویش باشید.