ایلان ماسک لیندا یاکارینو را که از سمت مدیر تبلیغات NBCUniversal استعفا داد، به عنوان مدیرعامل جدید توییتر اعلام کرد و گفت که بر عملیات تجاری تمرکز خواهد کرد (Elon Musk/@elonmusk)

الون ماسک / @الون ماسک:

ایلان ماسک لیندا یاکارینو را که از سمت مدیر تبلیغات NBCUniversal استعفا داد، به عنوان مدیرعامل جدید توییتر معرفی کرد و گفت که بر عملیات تجاری تمرکز خواهد کرد.– من از استقبال از لیندا یاکارینو به عنوان مدیر عامل جدید توییتر هیجان زده هستم! @LindaYacc در درجه اول بر عملیات تجاری تمرکز می کند، در حالی که من بر طراحی محصول و فناوری جدید تمرکز می کنم. مشتاقانه منتظر همکاری با لیندا برای تبدیل این پلتفرم به X، برنامه همه چیز هستیم. https://twitter.com/…