ایکس بادی چیست و قیمت آن چقدر است؟

ماهیچه‌ها لات (کشیده شده از پشت کمر تا ذیل قفسه سینه)، وسط کمر، پایین کمر، ماهیچه ها، چهار قلو ها، دو سر بازوییها، ماهیچههای پکترال و عضله‌ها شکمی همه پالسهای الکتریکی را مستقیماً اخذ میکنند. ایکس بادی یک تحریککننده الکتریکی ماهیچه میباشد که به اختصار EMS خوانده میگردد و در واقع لباسی می باشد که مهم پوشیدن آن تمام ماهیچهها اهمیت نیز گزینه هدف قرار میگیرند. نتیجه ها جالب ایکس بادی موجب شده که اشخاص به جهت آغاز تمارین به شدت مشتاق باشند اما می بایست بدانید که هر چند دستگاه های EMS توانسته اند تاییده سازمان طعام و داروی آمریکا را به دست آورند ولی همین سازمان به اشخاص درباره به کارگیری بی خط مش و بیش از حد مجاز، هشدار دیتا است. اما نباید فراموش کنیم که موقعیت موقعیت فیزیکی فرد و نوع رژیم غذایی مهم دوران تظاهر ایکس بادی اهواز نتیجه ها دارای ارتباط هستند. همانطور که پیشتر گفتیم، در مواقع معدود ممکن است حالتی به اسم رابدومیولیز ایجاد شود. ایکس بادی کشور ایران به تیتر نماینده انحصاری کمپانی ایکس بادی و او‌لین مجموعه تماما حرفه ای و پیشرفته در ایران در جهت ارایه امکانات و خدمات اهمیت مدرن ترین تجهیزات به ایرانیان دایر گردید. او من را به نحوه تحریک الکتریکی عضلانی ایکس بادی (EMS) تمرین میداد. تحریک عضلانی الکتریکی ایکس بادی (EMS) به عنوان آینده پرورش اندام مورد اعتنا قرار گرفته است . نظریهEMS معمولی است: وقتی که برق منجر تحریک عضله ها شما میشود، میتوانید ماهیچه ها بیشتری را در کل بدن خویش به عمل بگیرید. ایکس بادی حیاتی بالا بردن شتاب سوخت و ساز و درگیر نمودن تمام عضله ها تن تان می تواند در زمانه کمتری شما را به سرانجام دلخواه برساند کافیست خویش را مجاب نمایید تا چندین جلسه ایکس بادی را امتحان کنید و اثر گذاری فوق العاده آن را ببینید. دستکم بر پایه گفتههای مربی ایکس بادی. این میتواند عالی باشد، چون تحقیقات موجود به یک پشتیبانی محدود از تکنیکهای ریکاوری و تمرینات بر مبنا روشEMS گرایش دارند. ولی آیا در واقع این شیوه هر کاری را می تواند انجام دهد؟ بنابراین، لازم می باشد که از مربی یا باشگاه بدنسازی خود دربارهی دستگاههایشان پرسوجو کنید و اگر می‌خواهید به جهت خودتان ایکس بادی بخرید، حتماً قبل از تصمیم نهایی، تحقیقات به اندازه انجام دهید.