بهترین کتاب اعتماد به نفس

بهترین کتاب اعتماد به نفس

بهترین کتاب اعتماد به نفس

اخطار! شما شروع به خواندن یک مقاله ارزشمند کرده اید، به شما پیشنهاد می کنیم تا انتها مطالعه کنید!

چنانچه به دنبال بهترین کتابها برای ارتقاء اعتماد به نفس هستید، مطمئنا اساسی حجم زیادی از کتابهای خودیاری (self help) زرد رو به رو شده‌اید که ادعا می‌نمایند بهترین مکتوب در راستا ارتقا اعتماد به نفس ، به روزی و موفقیت هستند. مطمئنا قدم اول به جهت تقویت اعتماد به نفس، به دست آوردن دور اندیشی و دانش در این زمینه است. ما برای بهبود اعتماد به نفس خویش به بهترین کتاب های تقویت اعتماد به نفس نیاز داریمبدین ترتیب بایستی به کتابهای خودیاری خوب در این راستا مراجعه کنیم. کتاب‌های خودیاری خوب، راهنماهایی میباشند که مساله را به خوبی مطرح و راهکارهای مناسب و کاربردی به جهت آن ارائه می‌کنند. در جهت شناخت اساسی بهترین کتابهای افزایش اعتماد به نفس ، در همین مطلب ۵ تا از پرفروش‌ترین و بهترین کتاب برای ارتقاء اعتماد به نفس به صورت جامع معرفی شده است. کتاب‌های معرفی شده در این مطلب، به دو دلیل در بیشتر لیست‌های “بهترین کتاب برای تقویت اعتماد به نفس” قرار می‌گیرند. یک این‌که این کتاب‌ها حاصل تجربه زیسته نویسندگانشان میباشند و دو این‌که همین کتاب‌ها از پشتوانه پژوهشی لطف برخوردارند و حاصل سال‌ها تحقیق و پژوهش نویسندگان خود هستند. کتاب‌های معرفی شده در مطلب حاضر، برای خود من که حیاتی نبود اعتماد به نفس و کمال‌گرایی بیمارگونه دست و پنجه نرم میکنم اثر گذار بوده‌اند. مطمئنا به شما نیز کمک خواهند کرد

تو کله خر هستی

کتاب تو کله خر هستی متن جین سینسرو یک عدد از بهترین کتابها به جهت ارتقاء اعتماد به نفس هست که در حوزه کتابهای خودیاری (self help) و پیروزی قرار می‌گیرداین مکتوب پرفروش که به زبان‌های بخش اعظمی ترجمه شده است، کتابی انگیزشی میباشد که ما را به تغییر تحول نوع ذهنی (mindset) تشویق می‌نماید و به سمت تغییر هل می‌دهد. از جمله زمانی که می‌گوید بایستی غیرممکن ها را اعتقاد داشته باشی و باورهای دست و پاگیر و قدیمی را رها کنی. جین سینسرو در کتاب تو کله خر هستی از تفاوت خواستن و اراده نمودن صحبت می‌زند. خواستن یعنی اینکه بر روی مبل لم بدهی و بی‌خیال مجله ورق بزنی، اراده نمودن یعنی از جای خودت بلند شوی، آستین تلاش را بالا بزنی و به دنبال به وقوع پیوستن رویاهایت برویهمین مکتوب بیرون شدن از محدوده امن (comfort zone) و دنبال نمودن هدف ها را تشویق می‌کندمکتوب تو کله خری هدایت هست که ما را در شناخت نقاط ضعف، افکار منفی و اعتقادات ویرانگر خود یاری می‌کند، منجر می گردد تا اهمیت به بحران کشیدن خویش به خودشناسی برسیم، اعتماد به نفسمان را افزایش دهیم، خودمان را باور کنیم و ارزشمند بدانیم و تغییر‌و تحول را آغاز کنیم. سینسرو می‌گوید اهمیت کله خر بودن می‌توان به اهداف رسیدمی بایست خوف را از خودت بدور کنی و به انجام کارهایی که برایت مضاعف سهل وآسان نیستند، عادت کنیهمین مکتوب از بخش اعظمی از مفاهیم مانند ضمیر ناخودآگاه، طفل درون و توجه به آن، علاقه ورزیدن به خود، مراقبه، شکرگزاری، توکل و عزم حرف می‌کند. همان‌طور که از عنوان می‌توان فهمید، نویسنده از لحن طنز برای تالیف مکتوب تو کله خری بهره برده استاین امر موجب شده تا کتاب سرگرم‌کننده باشد و به فروش بالای آن کمک کرده استهمین مکتوب نثر روانی دارد. نویسنده از داستان‌ها و مثال‌های واقعی که برای خودش واقعه افتاده به کار گیری کرده تا نشان دهد خودش چطور توانسته میباشد تغییر و تحول کند و به برد برسداین مکتوب بوسیله نفیسه معتکف ترجمه شده و توسط انتشارات نسل نواندیش به چاپ رسیده است

جملاتی از کتاب تو کله خر هستی

اگر در گزینه تغییر تحول زندگی خویش جدی هستید، راهی پیدا خواهید کردولی درصورتیکه نیستید، بهانه‌ای را پیدا خواهید کرد.” “اگر می‌خواهید زندگی‌ای را تجربه نمایید که تا قبل از این نداشته‌اید، بایستی کارهایی را انجام بدهید که هیچ وقت انجام نداده‌اید.” “هر ارتعاشی از خودت ساطع کنی، همان را از کائنات جذب میکنی. تو نمی‌توانی سر کائنات کلاه بگذاری.” همان‌طور که این جملات نشان می‌دهند، مکتوب ایده‌های اصل زیادی نداردالبته آنچه که همین مکتوب را خواندنی می کند انرژی بسیار آن میباشد که در قالب متنی روان و حساس لحن طنز و خودمانی به خواننده منتقل میگردد و او را وادار به حرکت می‌کندشاید بتوان گفت کتاب تو کله خر هستی مشابه مصاحبت کلیدی صلح باشد که انرژی زیادی به ما می دهد و حالمان را خوب می‌کند

نویسنده کتاب تو کله خر هستی

جین سینسرو نویسنده و سخنران انگیزشی آمریکایی میباشد که در حوزه کوچینگ پیروزی (success coaching) فعالیت می‌کند. کوچینگ پیروزی به این معنی که تغییر‌و تحول و تحول درونی افراد اساسی استفاده از کوچ یا مربی که یک شتاب‌دهنده به جهت تولید و پیگیری همین تغییر‌و تحول است. جین سینسرو از طرز سخنرانی، سمینار و کتاب‌هایش به افراد زیادی امداد کرده میباشد تا زندگی فردی و کاریشان را تغییر‌و تحول دهند و بهبود ببخشند.

کتاب تو کله خر هستی برای چه کسانی مناسب است؟

اگر کتاب‌های خودیاری زیادی خوانده‌اید و به دنبال کتابی عمیق در همین راستا می‌گردید، احتمال این که این کتاب شما را راضی نکند بسیار استالبته این که چرا من همین کتاب را از بهترین کتابهای ارتقاء اعتماد به نفس می‌دانم، به همین ادله است که خیلی از مواقع ما نیاز داریم که کسی یا چیزی یادمان بیندازد که با ارزش هستیم و خودمان را اعتقاد کنیمهمین مکتوب انگیزشی، به ما امداد می‌کند تا به سمت تغییر گونه خیالی حرکت کنیم، و این آورده (take away) مقداری برای ما از یک مکتوب نیستچنانچه در موقعیتی نظیر قرار گرفتن در دوراهی هستید، یا این که به دنبال یادگیری چیزهای جدید و خارج از محدوده امن خود هستید؛ مثلا میخواهید حوزه کاری خویش را تغییر‌و تحول بدهید و وارد حوزه‌ای تماما متعدد با کار گذشته خود شوید، مطمئنا فشار بالای ذهنی برای یادگیری را تجربه خواهید کرد. در چنین مواقعی بیش از هر زمانه دیگری به شجاعت و تشویق شدن نیازمندیدمکتوب تو کله خری به جهت چنین مواردی که به دنبال تغییر و تحول هستید، فوق‌العاده استبه جهت خرید کتاب تو کله خر هستی می‌توانید از پیوند ذیل به کار گیری کنید.

:منبع

haniefereidoonfar.com