بیمه – تجزیه و تحلیل عمیق در مورد اینکه چه کار می کند و چه چیزی نیست

این فرایند تا هنگامی ادامه خواهد داشت که نیز شما و نیز تسویه کننده بیمه در گزینه قیمت تسویه توافق کنید. تحلیل تسویه حساب چه زمانی می رسد؟ شما می بایست فرم آزادسازی را امضا نمایید که بیان می نماید محاسبه راضی بودن شما را به جهت ادعا برآورده می کند. همین گزارش بر مبنا مجزاسازی و بررسی مقایسه ای نرخ های بیمه در تمام 50 ایالت از 9 کمپانی پهناور بیمه ملی است، اگر‌چه هر شرکتی در هر ایالت فعالیت نمی کند. علاوه بر این، از آنجایی که قلمرو آنلاین مملو از پیشنهادات کمپانی های متفاوت فروش بیمه اتومبیل در هند است، خواهید دید که نرخ های رقابتی مزیت بزرگی به جهت مصرف کننده است. همانطور که می بینید، نرخ ها می تواند از یک کمپانی به شرکت دیگر دوچندان گوناگون باشد. در ارتفاع مراحل مذاکره، بایستی جزئیات تمام اتفاق را به شرکت بیمه خود ارائه دهید. روند گفتگو مانند زنخدان زنی بر سر یک محصول در یک تراس فروش خواهد بود. همین اطمینان حاصل می کند که آنها تصویر کاملی دارا هستند و می توانند فارغ از ساخت اختلاف اصلی شما عمل نمایند که ممکن است فرآیند را حتی اکثر به تاخیر بیندازد. ما فرم های آنلاینی داریم که بر اساس مشخصات دموگرافیک و مشخصات متقاضی سؤال می پرسند. علاوه بر این، مجموعه در سال 2021 استراتژی بسط خریدار محوری، تعمیرات اساسی فناوری داده ها و دگرگون سازی دیجیتال را اهمیت پیروزی تحقق بخشید. تطابق خدمات، سریعتر و سهولت دسترسی به آنها، تقویت ارتباط ها با خریدار و ارتقای تجربه خرید کننده از اصول راهنما مجموعه بوده و هستند.. دارای این حال، افزودن اسب بخار بیشتر به یک اتومبیل می تواند کمپانی های بیمه را کمتر احتمال دهد که ماشین را بیمه کنند. کمپانی بیمه به احتمال بسیار مبلغ تسویه حساب بالاتری را به شما سفارش می نماید تا معلوم شود آیا شما هنوز از پذیرش پیشنهاد ذیل ناامید می‌باشید یا خیر. آن گاه وکیل شما موجودی تسویه حساب را در اختیار شما قرار می دهد. کمپانی بیمه قصد داراست اسکن از سابقه طبی شما را خواهش کند و پس از ارسال بسته درخواستی خود، ممکن میباشد دربین 15 تا 90 روز طول بکشد تا جواب آنان را اخذ کنید. قبل از اینکه کمپانی بیمه شما توصیه اول را ارائه دهد، به جهت هر دسته صدمات ناشی از تصادف به درمان نیاز خواهید داشت و به نقطه ای می رسید که از هر گونه زخم در امان هستید.