تصفیه فاضلاب به روش UASB

به جهت فاضلاب های اساسی دبی ناچیز از یک پیش فیلتر به کارگیری می شود و آن‌گاه از یک فیلتر ترکیب کننده فولادی کارتریج مثل فیلترهای ساخته شده بوسیله سرفیلکو(Serfilco)، پال(Pall) و دیگر فیلترها استعمال می شود. لخته سازی شیمیایی ملازم مهم شناورسازی اصلی هوای محلول به جهت همین دسته فاضلاب ها مضاعف توصیه شده است. در صورت بیش تر نکردن منشا نیتروژن، فاضلاب های صنعت های شیر سپس از تصفیه بیولوژیکی تشکیل لخته نخواهند داد. فاضلاب حاصل از همین صنعت های اغلب حاوي ذرات ریز شیر می باشند. جداکننده های API بسته به دسته مواد موجود در فاضلاب، میزان لکه های نفتی را به 50 – 15 میلی گرم در لیتر کمتر می دهند و به جهت فاضلاب های امولسیون شده هیچ نوع حذفی را انجام نمی دهند. این گونه فاضلاب ها هم بشدت آلوده بوده و ضروری می باشد که بروی آن پیش تصفیه صورت گیرد و آن گاه به وسیله سایر فرآیندها تصفیه گردنن. تقطیر به جهت آب تصفیه شده به کار گیری می شود. این گونه سیستم ها به لطف فعالیت می نمایند و قادرند روغن های آزاد را به کمتر از 15 میلی گرم در لیتر کاهش دهند. فاضلاب های خونی حاوی مقادیر بالایی از BOD و نیتروژن میباشند ولی مقدار فسفر آنها کم می باشد. توصیه شده است که در زمان تصفیه این نوع فاضلاب ها، pH به کاهش از 4 کاهش یابد و آنگاه سولفونات لیگنین در حد استئوکیومتریک به فاضلاب طولانی تر شود. تصفیه فاضلاب کلیه این باکتری ها و ویروس ها را نابود می کند. میکرواورگانیسمها در همین شرایط به شتاب انتشار یافته و اساسی مصرف مواد آلی موجود در فاضلاب حوزه تصفیه را مهیا میکنند. در مجاورت اکسیژن، میکروارگانیسمها پرورش می‌کنند و یک سوسپانسیون فعال و سالم از جامدات بیولوژیکی به اسم لجن فعال تشکیل میدهند. کلفت شدن به طور معمول اولی گام به جهت تصفیه لجن می باشد زیرا عمل مهم لجن رشته رشته ، دوغاب جامدات معلق در آب غیر عملی است. بسته به قدرت فاضلاب، به این جور فاضلاب ها آمونیاک اضافه شده و آنگاه بوسیله فرآیندهای تصفیه بی هوازی، بر روی آن‌ها پیش تصفیه صورت گرفته و آن‌گاه اهمیت فرآیندهای هوازی گزینه تصفیه قرار می گیرند. از مهمترین اهدافی که در تصفیه فاضلاب مدنظر عمده مهندسین بهداشت است ، پرهیز از گسترش بیماری ها است و سایر مورد های حاصل در مرحله سپس حیاتی در ضرورت تصفیه فاضلاب قرار دارند. به جهت اشخاصی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی به کار گیری از تصفیه فاضلاب در طبیعت ، شما احتمالا می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.