شیر برقی اتوماتیک Automated-valve (خرید، قیمت و مشخصات) – پتروسا

در اثر تحریک الکتریکی به وسیله سوکت در شیر برقی موقعیت اسپول تغییر و تحول پیدا می کند و بسته به منظور گزینه نیاز جریان سیال را به حرکت وا داشته یا آن را نگه می دارد. چرا که امر الکتریکی در شیر هیدرولیک برقی به وسیله سوکت به بخش بویین منتقل می شود. بعضی از شیرهای برقی به نوع ای طراحی شده اند که جهت جریان سیال از طرز آن ها بی ربط است. از این شیر به جهت عبور مایعات و اشکال متفاوت گازها از پاراگراف هوا استعمال می شیر برقی یونیدی شود. یک پورت “کاملاً باز” روی شیر برقی ، جریان سیال را در شرایط “طبیعی” از داخل خویش عبور می دهد ، در حالی که یک تماس سوئیچ “کاملاً باز” مانع از عبور جریان الکتریکی در موقعیت “طبیعی” خود می شود. یک شیر سلونوئیدی 2/2 (دو مسیر / دو پورت) با دو پورت (ورودی و خروجی) و دو موقعیت (باز یا این که بسته) است. قبل از اقدام مطمئن گردید که مدار پایین فشار نمیباشد و سیستم خنک شده است. یک شیر برقی 3 راهه در موقعیت طبیعی (در شرایط استراحت) فی مابین پورت های 1 و 3 مایع عبور می کند و در موقعیت انرژی خویش مایع را از پورت های 1 و 2 عبور می دهد. شیر های الکتریکی NO : این شیرها صحیح برخلاف سیستم شیرهای NC عمل می کنند. مهم این اکنون ، اعداد و ارقام به طور مداوم به یک منشاء فشار (P) و پورت های اگزوز (E) اشاره نمی نمایند ، بلکه به شرایط های “عادی” و “فعال شده” شیر برقی 3 راهه اشاره می کنند. کمپانی رکسروت یکی از کمپانی های دارای و شناخته شده در تمام عالم می باشد که با به روزترین تکنولوژی ها در حوزه ساخت شیر برقی هیدرولیک می باشد. از اشکال شیر در دست گرفتن جهت هیدرولیکی، شیر برقی هیدرولیک در دست گرفتن جهت می باشد که در نوشته شیر هیدرولیک در اختیار گرفتن جهت طرز کار، کارایی و وظیفه این جور شیر ها، نحوه نامگذاری شیرهای هیدرولیک، نشانه ها شیرهای هیدرولیکی و انواع شیر هیدرولیک برقی در اختیار گرفتن جهت توضیح دیتا شده است. البته اگر بخواهیم همین شیرها را دستهبندی کنیم، بایستی مطابق گونه پاسخدهی، گنجایش و یکسری سو بودن جریان، این فعالیت را انجام دهیم. در نظر داشته باشید که ممکن میباشد بعضی شیرهای کنترلی پنوماتیک، یا این که شیرهای کنترلی هیدرولیک، شباهت متعددی به شیرهای برقی داشته باشند، ولی اصول کارایی آن‌ها دارای هم فرق دارد. ♦ بدون برق: جریان الکتریکی (برق) روی شیر برقی اعمال نمی شود (خاموش است). حروفی که برای لیبل ورودی ها روی دریچه ای مثل همین استعمال می شود ، خیر فقط مقصد آن ورودی ها را نشان می دهد.