قیمت و خرید ضبط ماشین و دستگاه پخش خودرو

به این برهان سفارش میکنیم صد رد صد پیش از خرید توضیحات ذکر شده به جهت هر فرآورده را اهمیت دقت مطالعه فرمائید. برای وصال به عاقبت بهتر، کارگزاشتن ضبط را به افراد کارشناس در همین راستا بسپارید چون گاهی عدم اتصال یک کابل میزان مرغوب بودن سیستم را تحت می آورد. اما به منظور بی آلایش سازی هر چه عمده فرایند گزینش محصول، برندهای فعال در همین حوزه را می توان به دو نوع فن ای و غیرحرفه ای تقسیم کرد. ردیابی سیم الکتریسیته یا این که اتصال زمین ممکن می باشد ایراد باشد، ولی بهترین مکان به جهت آغاز در پشت استریو است. برهان دیگر فعالیت نکردن ضبط خودرو، نقص‌ یا این که مشکلات اتصال به زمین باشد که در همین حالت، ضبط نمی تواند از فیوز به جهت پر‌نور شدن به کار گیری کند و یا این که رادیو در فواصل زمانی، نامنظم عمل می کند و انقطاع و وصل می شود، گاهی تماشا شده در چنین حالتی، به طور معمولی ضبط خاموش یا این که روشن نمی شود و لی به محض عبور از یک برامدگی خیابان، ناگهان ضبط شروع به کار می کند. هنگامی استریو اتومبیل تنها گهگاه عمل میکند، اختلال به طور معمول در سیمکشی است. سیمهای پشت استریو را باز‌نگری کنید. این دستگاه غیر از رادیو می تواند فرمتهای MP3 ،WMA و FLAC را پخش کند. هنگامیکه یک استریو خودرو تنها گاهی اوقات فعالیت میکند، دو دسته عیب دارای می تواند در همین فی مابین وجود داشته باشد. این دستور بهویژه در صورتی راستگو می باشد که صفحهنمایش خاموش شود تا بتوانید متوجه شوید که استریو در اکنون از دست دادن توان است. آن را بچرخانید تا قابلیت و امکان روشن کردن ضبط وجود داشته باشد. اگر سیم برق این عمل را انجام دهد، پس اختلال از خود ضبط است. اگر ضبط مشکلی نداشته باشد، مولتی متر می بایست همین ولت را نشان دهد. درصورتیکه مشکلی در آنجا پیدا نکردید، باید جستجوی خویش را بسط دهید. هنگامیکه در هر یک از منابع الکتریسیته یا در هر چکیده که جریان از آن عبور می نماید مشکلی وجود داشته باشد، رادیو خودرو شما بهدرستی کار نمیکند. اما بعد متوجه می شید صدای ضبط از ۳۰ به بالا نو ضبط اتومبیل و باند در می آد… • اگر همهچیز بررسی شود، ممکن است خویش واحد کلیدی از عمل افتاده باشد. در صورتی که هر سیمی شل، ساییده یا خورده است، باید آن ها را برش دهید، نوارها را ببندید و در جای خود قرار دهید یا لحیم کنید.