متا پس از دستور ضدانحصار بریتانیا، Giphy را پس از خرید 400 میلیون دلار به Shutterstock به قیمت 53 میلیون دلار می‌فروشد.

متا پس از دستور ضدانحصار بریتانیا، Giphy را پس از خرید 400 میلیون دلار به Shutterstock به قیمت 53 میلیون دلار می‌فروشد.

متا بالاخره یک خریدار مشتاق برای Giphy پیدا کرد، موتور جستجوی متحرک GIF که سه سال پیش به قیمت 400 میلیون دلار خریداری کرد.

شاتر استوک امروز اعلام کرد که با متا برای خرید Giphy در معامله ای منعقد کرده است که “شامل 53 میلیون دلار پول نقد خالص پرداخت شده در زمان بسته شدن، با احتساب سرمایه در گردش است.”

این اقدام حدود هفت ماه پس از آن صورت می گیرد که مرجع ضد انحصار بریتانیا دستور نهایی را برای متا برای فروش Giphy صادر کرد، به این دلیل که ادغام رقابت پویا را کاهش می دهد.

این در حال شکستن است، به‌روزرسانی برای به‌روزرسانی…