مشاوره تحصیلی تلفنی (غیر حضوری) یا حضوری – شماره تلفن بهترین مشاور کنکور

یا می توانیم موانع، مشکلات و سوال ها خویش را کلیدی آزمون و خطا حل کنیم؛ که عاقبت آن مشخص نمیباشد زیرا ممکن می باشد خط مش صحیح را انتخاب نکرده باشیم. البته در مشاوره حضوری بایستی یک هفته یا این که حداقل یک سری روز صبر کنید تا بتوانید گزارش هفتگی خویش را به مشاور ارائه دهید و مشکلات و پرسش ها خود را حیاتی او در بین بگذارید. متاسفانه در ذهن بعضی مشاورین چنین جا افتاده که چنانچه به صورت حضوری در مرکز مشاوره حاضر شده و یک سری مطالب یگانه به علم آموز یا داوطلب کنکوری ارائه دهند بایستی هزینه بیشتری دریافت نمایند (نسبت به حالتی که همین مطالب را به شکل تلفنی حیاتی به عبارتی مدت زمانه ارائه می دهند) بنابرین از نظر هزینه در بخش اعظم مورد ها مشاوره تحصیلی غیرحضوری (تلفنی) نسبت به مشاوره تحصیلی حضوری مقرون به صرفه خیس خواهد بود. در مشاوره تلفنی علم آموز برنامه درسی خویش را به شکل یک عکس به جهت مشاور تحصیلی خویش ارسال می کند. یا تصور می کنند که هزینه مشاوره فایده ای ندارد و حیاتی اتکا بر توان خود درس می خوانند در حالی که با ابتدایی ترین اصول کنکور به این معنی که برنامه ریزی نیز هزینه مشاوره تلفنی کنکور آشنا نیستند. آشنایی تراز توانایی های شما عمل یک مشاور ماست که حیاتی توجه به آن شما را در مسیر درست هدایت کند. البته اساسی اعتنا به حجم زیاد سوالات در زمانه انتخاب رشته، روند پاسخگویی پاره ای طولانی تر شده و شاید پاره ای دیرتر از زمانه های دیگه سوالاتتون رو پاسخ بدیم. همانطور که می دانید به کار گیری از مشاوره تلفنی کنکور نیکی صرفا در هزینه های شما صرفه جویی بخش اعظمی به وجود خواهد آورد، باعث به اطلاع از انواع نکته ها حتمی هم خواهد شد که به شما در پیروزی کنکور کمک اکثری خواهد کرد. بله؛ این قابلیت و امکان به جهت شما وجود داره. درس خواند برای ذهن فعالیت خوشایندی وجود ندارد و باعث خستگس آن می گردد به ذهن خود استراحت دهید، مار هایی که دوست دارید را انجام دهید. مشاور تحصیلی در کنار شماست تا در همین لحظات امداد کند و باعث تقویت روحیه شما شود. در همین مرحله نیز تفاوتی میان علم آموزان مشاوره حضوری و مشاوره تحصیلی تلفنی وجود ندارد. از آنجایی که در جلسه حضوری، مشاور به جهت تحلیل وضعیت درسی علم آموزان از آن ها آزمون می گیرد، در راستای همین که تلاش می کنیم تفاوتی بین جلسه حضوری و مشاوره تحصیلی تلفنی وجود نداشته باشد، در جلسه مشاوره تلفنی هم از علم آموزان آزمون غیرحضوری گرفته می شود. سوای شک وتردید هدف ما نیز پاسخگویی ظریف به سوالات شماست تا بتونیم شما رو به بهترین شکل ممکن راهنمایی کنیم.