مشاوره حقوقی در دعاوی امور حقوقی – راحله امیری وکیل پایه یک دادگستری

به مشاوره حقوقی که توسط یک پلتفرم یا این که اپلیکیشن در راستا حقوق ارائه می شود و همه اشخاص می توانند به راحتی از آن استعمال کنند مشاوره حقوقی آنلاین گفته می شود. لحاظ به درخواستهای بازدکنندگان در تولید انجمنی مستقل به جهت مشاورههای حقوقی که مشارکت همه اشخاص کار کشته در پاسخگویی سئوالات را برداشته باشد، برخورداری اعضا از ویرایشگر حرفهای برای طرح سئوال، دستهبندی موضوعی سئولات در انجمنهای مربوطه، تسهیل دسترسی به کلیه پرسشها و پاسخهای حقوقی، امکان جستجو در خزانه پرسش و پاسخهای حقوقی مطرح شده که مانع طرح سئوالات تکراری خواهدشد، امکان ارائه ارسال مطالب آموزشی غیر از سئوالات حقوقی و پاسخ آنان و دیگر مزایایی که در هنگام به کارگیری از انجمن بدان پی خواهید برد، تماما از موجبات ایجاد انجمنهای مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین در ساعت ۲۱:۵۵ دقیقه روز ۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ شد که به مرور بر مطالب آن افزوده خواهدشد. حضور نداشتن وکیل در محاکم ، به خصوص در پرونده های کیفری و یا وقتی که طرف علیه نماینده قانونی دارد یک سم کشنده است.شاید این پاراگراف را در بسیاری از فیلم های ژانر پلیسی شنیده باشید که بدون صدا حق شماست و در شکل حرف گفتن همین سخنان می تواند برعلیه شما استعمال شود، همین گزاره به ظاهر بی آلایش وطنزآلود از یک حقیقت بسیار دارای علی الخصوص در پرونده های کیفری خبر می دهد، چه بسا ابلاغ یک مطلب یا نگارش یک مسئله و یا این که طرح نادرست یک دادخواست و شکواییه و همینطور دفاع نادرست و یا ارسال اظهارنامه اشتباه ضرباتی را بر حقوق ومنافع شما وارد می نماید که مهم سالها تلاش و صرف هزینه های گزاف قابل مشاوره حقوقی جانبازان جبران نمی باشد. اعتقادوباور ما بر همین است که کمک رسانی به افراد به وسیله مشاوره بدون‌پول که حیاتی پرونده های حقوقی و کیفری یا این که خانوادگی میباشند می بایست در حد اقتدار انجام پذیرد و نه صرفا همین کار یک وظیفه فقهی است ،بلکه همین اقدام و مشاوره رایگان حقوقی یا این که کیفری جهت همشهریان عزیز و دیگر هموطنان یک مسولیت اخلاقی نیز میباشد. اکثری از ما معتقدیم کاری که توسط چندین نفر یا این که دست‌کم ۲ نفر انجام می شود ریلکس تر به مقصود می برسد و استرس کمتری در تعاون وهمکاری وجود دارد، حال شما ملاحظه کنید در صورتی که یک شخص مشاور حیاتی تجربه که نزد مقامات صلاحیتدارد قسم و سوگند شرافت وتخصص یاد نموده شما را ملازمت کند به چه صورت از بار فکری شما و مشغولیت های ذهنی شما کاسته خواهد شد. به هر بر روی در بخش اعظم مشاوره های حقوقی توافقنامه های حقوقی دربین وکیل و موکل تکمیل شده و به واسطه آن نماینده قانونی از نقش مشاور حقوقی خارج شده و مکلف به اجرای راهبرد های حقوقی برای موکل خود است.