مقاوم سازی با FRP : مشاوره، طرح و اجرا

الیاف بازالت BFRP : به پلیمرهای FRP مسلح شده با الیاف بازالت گفته می شود. الیاف آرامید AFRP : به پلیمرهای FRP مسلح شده اهمیت الیاف آرامید گفته می شود. الیاف شیشه GFRP : به پلیمرهای FRP مسلح شده حساس الیاف شیشه گفته می شود. استعمال از FRP در تقویت بنا بتنی، مناسب تر از تخریب اجزای بنا بتن آرمه و مقاوم سازی کلیدی طریق سنتی شده است. ترمیم و بهسازی بتن. ترمیم و تقویت بنا ها. خواص ضد خورندگی مواد FRP در کنار مقاومت مکانیکی بالا سبب شده میباشد که دو مقوله مقاوم سازی تقویت بنا و پوشش ضد خوردگی در بنا ی بتنی، فولادی، پل، لوله، مخازن و تاسیسات پتروشیمی و صنعتی، به شکل هم زمان اهمیت صرفه جویی در روزگار و هزینه شکل گیرد. سیستم های الیاف تسلیح کننده پلیمری FRP به عنوان المان های تسلیح حساس مقاومت بالا و وزن ناچیز شناخته می شوند که از مخلوط الیاف کربن و الیاف شیشه مهم مواد پلیمری ساخته می شوند. ضخامت قلیل لایه های FRP (در حد میلیمتر)، سبب می گردد تا استفاده از آنان در مقاوم سازی سازه، طولانی تر فضا نداشته باشد. لذاشایسته هست که مطابق استاندارد ها و نشریه های دربین المللی FRP دارای آزمایشاتی را انجام بدهیم. افزایش تولید، تامین و توزیع وسیع که سبب کمتر بها FRP و خرید و فروش FRP شده مقاوم سازی تیر بتنی اهمیت frp است. همینطور در اتصالات بتنی می تواند استفاده گردد و رخ پذیری اتصال را ارتقاء دهد. همینطور نحوه های سنتی مقاوم سازی کامپوزیت بتنی آیتم استفاده جهت مقاوم سازی دال های بتنی نظیر به کار گیری از صفحه ها فولادی و شاتکریت می توانند در کنار کامپوزیت هایFRP آیتم به کارگیری قرار گیرند. معمولا آرایش یک جهتی الیاف پلیمری FRP اهمیت مقاومت و مدول بالاتری (در جهت الیاف) نسبت به سایر آرایش ها میباشد. ولی عملکرد این آرایش و پیرایش ارتوتروپیک می باشد این در حالیست که در آرایش یکسری جهتی اصلی این که کردار شبه ایزوتروپ است. یکی از از روشی که از میلگرد FRP به جهت تقویت لرزه ای بنا و مقاوم سازی استعمال میشود، روش کارگزاشتن نزدیک سطح NSM می باشد که خود شامل شیوه NSM FRP Rods و NSM FRP Strips می باشد. این راهنما جهت ارائه استراتژی نصب الیاف FRP از جمله الیاف کربن، الیاف شیشه، الیاف آرامید و الیاف بازالت ارائه شده است. قبل ازاینکه FRP های پیش تنیده بصورت متداول مورد استعمال قرار بگیرد، ترفند های پیش تنیدگی و نحوه های کارگزاشتن می بایست تصحیح شده و هرچه بیشتر معمولی سازی شوند. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد نرم افزار مقاوم سازی اصلی frp بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.