همه چیز درباره فوتبال

مسئلهای که اهمیت تأیید مدارک استقلال و پرسپولیس برای صدور جواز حرفهای از سوی کمیته بدوی فدراسیون فوتبال، حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا را نیز عصبانی کرد تا همین دو باشگاه، به بدترین صورت ممکن از آسیا کنار گذاشته شوند. پس رعایت علاقه و توجه مردمان آن اهمیتی که طبق معمول می پندارند، ندارد و تبعیض دربین ورزشهایی که اسم بردیم آرم آن می باشد که شکافت فوتبال از جای دیگر میباشد نیکی به ملاحظه علاقه ای که مردم به آن دارند. در تاریخ گهگاه در میان دو فرمان پیوستگی ایجاد می شود و این پیوستگی موجب می شود که هر یک از آن دو چیز شکل و اوضاع و احوال دیگری پیدا کنند. استکان جهانی فوتبال از بزرگترین رویدادهای ورزشی عالم میباشد که هر چهارسال یکبار در یکی از از کشورهای اخبار فوتبال 120 دنیا بر روی میدهد. شطرنج قواعد ظریف دارد و آزادی و امکانهای بازی در شطرنج حیاتی هیچ بازی دیگری جز فوتبال قابل قیاس نمیباشد اما در شطرنج ترفند دخالت ندارد و هر چه هست تاکتیک هست و هم اکنون آنکه در فوتبال ترفند بازیکنان طرح و اجرای تاکتیک را میسر میکند. و فوتبال به ما چه می‌دهد و چنانچه کمبود چه کمبودی حس می کردیم؟ پرسش را به شکل دیگری مطرح کنیم ما چه نیازی به فوتبال داریم؟ در نخست اساسی همین دقت و عشق معین نبود و گاهی گمان می شد که یک پناهگاه غفلت یا این که مخدری پیدا شده است که می قدرت جوانان پرشور و هیجان را به آنجا حواله اعطا کرد و از توجهی که مردم به آن می کنند، مثلاً به جهت پنهان داشتن و پوشاندن ناروایی ها و نادرستی ها و ساخت حوزه فریب بهره برد. نمیدانم درحال حاضر اگر یک جوان بلندبالای مرتب و متین و فاضل و مؤدب و عضو مجموعه ملی فوتبال، در کالج ای باشد دانش کده و دانشجویان و استادان به عبارتی توجهی به او دارا‌هستند که به دوست ورزشکار زمان دانشجویی و همکار بعدی من در دانش کده تهران داشتند در آن زمان فوتبال هنوز یک تفنن بود و تعداد یه خرده از مردمان به آن عشق و اعتنا داشتند البته خیلی زود جایش را باز کرد. فوتبال (به انگلیسی: Football) یک ورزش تیمی و محبوبترین ورزش در بخش اعظم کشورهای دنیا میباشد که توسط دو مجموعه یازده نفره متشکل از بازیکنان فوتبال اصلی یک توپ فوتبال بر روی چمن طبیعی یا این که مصنوعی دارای هدف گلزدن انجام میگیرد. درصورتیکه اسباب و اثاث دنیا نو همه به هم بسته اند، لینک تلویزیون و فوتبال را نیز از این حکم مستثنی نمیتوان کرد. اما هنگامی به فوتبال می اندیشم می بینم که این بازی، بازی تجاوز و دفاع، اعمال قهر و پیروی از قانون، بیرحمی و جوانمردی، طغیان و اطاعت، بضاعت و ناتوانی، خنده و زاری و شعف و غم است.