چگونه به قربانیان طوفان موکا کمک کنیم؟

چگونه به قربانیان طوفان موکا کمک کنیم؟CNN

یکی از قوی‌ترین طوفان‌های ثبت شده در میانمار، هزاران نفر را به غذا، آب، سرپناه و کمک‌های پزشکی نیاز فوری داشته است.

طوفان موکا روز یکشنبه این کشور جنوب شرق آسیا را درنوردید. ایالت راخین غربی، منطقه ای با صدها هزار آواره که در کمپ ها زندگی می کنند، به شدت آسیب دید.

در بحبوحه نیاز فوری به کمک، خسارات طوفان گسترده و حکومت نظامی میانمار، ارائه کمک های ضروری برای برخی از گروه های کمک های بشردوستانه را دشوار کرده است.

شما می توانید با کلیک بر روی دکمه زیر اقدام کنید تا به سازمان های حاضر در واکنش به فاجعه کمک کنید.