انواع دمپر پره ای و مشخصات و ویژگی آنها

دسته ی کنترلِ دمپر هواساز که بصورت برقی عمل می کند، مستقیماً اساسی انرژیِ الکتریکی و به دو صورتِ ON و OFFیا بصورتِ فنری و تدریجی در حالت باز، بسته و یا نیمه گشوده قرار درآمده و عبورِ هوا از دمپر هواساز را دمپر کانالی چیست در اختیار گرفتن میکند. دمپر چهارگوش موازی علاوه بر کاربرد آن در در میان کانال هوا می تواند مصارفی دیگر از قبیل تامین و تنظیمِ هوای آزاد اتاقهای ژنراتور و همینطور تهیه هوای عبوری از مجرای محل ورود و خروجی ِ هوا در سیستم های رفت و برگشتِ هوا در دستگاههای هواساز را موتور دمپر کانال به عهده بگیرد. دمپر چهارگوشِ موازی پُرکاربردترین دمپر میان کانالی در میانِ انواع دمپرهای چهارگوش می باشد. حتی ممکن می باشد در برخی از حالت هست از همه گونه های دمپرهای که در بالا به آنها اشاره شد به رخ ترکیبی به کار گیری شود. دمپرها از حیث کارایی شباهت زیادی به یکدیگر دارا‌هستند اما به جهت هر کاربردی مدل خاصی از آن‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد و در گوشه و کنار تهویه مناسب، ایمنی و راندمان مناسب در فضا ایجاد میکند. همین دمپرها میزان هوا را در شبکه های رفت و بازگشت تنظیم میکنند. لوورهای اثبات اصلی تیغههایی زاویهای یا پرهای هستند که میتوانند محفاظت لطف در برابر رخنه آب و هوا داشته و صدای محیط را کاهش دهند. ساختار دمپر چهارگوشِ موازی کلیدی یک قابِ حجم دار به عمقِ ۱۵ سانتیمترمی باشد که همین عمق منجر می شود تیغه های دمپر در همین محدوده و مدار ۱۵ سانتی به راحتی در گردش و باز و بسته شدن باشند. دمپر هوای برقیِ موازی هم هم بصورتِ صرفا بسته-فقط باز و هم بصورتِ فنردار و تدریجی کار می کند و این انتخاب به سفارشِ کارفرما در زمانِ اعلام سفارش بستگی دارد. همانطور که بیان شد در دمپر هوا بُر یک حجمِ نیم هلالی که عرضِ آن اهمیت عرضِ داخلیِ دمپر هوا بُر و طول آن نیز با ارتفاعِ داخلیِ دمپر هوا بُر یکسان است، باعثِ عملکردِ دمپر هوا بُر می شود. در دمپر هایی که تیغه های دمپر به طور مکانیکی و بصورت دستی کنترل و باز و بسته می شوند، یک دسته دمپر مکانیکی در قسمتِ بیرونیِ بدنه دمپر تعبیه شده که بصورت دستی فعالیت می نماید و کاربر با دست آن را باز و بست و مقدار هوای عبوری از دمپر را تهیه و تنظیم می کند، که حیاتی دقت به تکنولوژیِ بی آلایش در تولید و به کارگیری آن و همچنین جنسِ ارزانِ گونه دمپر دستی، می توان گفت ارزش دمپر اهمیت نوع دمپر دستی(صرفاً مکانیکی)، مضاعف ارزانتراز بها دمپر اهمیت گونه دمپر اهمیت موتور الکترومکانیکی است.