بهترین سوغات و صنایع دستی زنجان؛ از چاقوی زنجان تا سبزی کوهی

قلمزنی در ایران بر پایه دو سبک می چرخد اول سبک تبریزی و دوم سبک اصفهانی؛ در سبک تبریز ما شاهد حرکت و فشار مچ دست هستیم و در سبک اصفهانی نقوش با استفاده از کچش کاری بوجود می آیند. صنایع دستی زنجان کجاست او علاوه بر درآمد سرشار از تولیدات محلی خصوصاً ابریشم، از …

ادامه مطلب