انواع عایق الکتریکی

گونه مضاعف بزرگتری از مواد، حتی چنانچه مقاومت پیوسته کمتری داشته باشند، هنوز به ترازو کافی عالی هستند تا از ولتاژهای ساده از جریان قابل توجه خودداری کنند بنابراین به تیتر عایق به جهت سیم کشی برق و کابل ها استفاده می شوند. میگر ها جهت تست عایق الکتریکی سیم پیچ موتور، عایق کابلهای الکتریکی و سایر موردها الکتریکی و الکترونیکی کاربرد رزین اپوکسی عایق الکتریکی نرم دارد. محصولات و مواد عایق الکتریکی اقتدار دی الکتریک بالاتری نسبت به هادی ها و نصفه هادی ها دارند. مواد رسانا موادی هستند که امکان جهت دهی لطف دارند و جریان برق را به طرفی که میخواهیم هدایت میکنند. دسته چکشهای نجاری را از جنس نایلون ۶۶ تقویت شده با الیاف شیشه میسازند که جایگزین خوبی برای چوب است. در صورت پایین % ایجاد پلیآمید ۶۶ برای مصرف الیاف و فرآیندهای شکلدهی تزریقی و اکستروژن معلوم شده است. گرانولها و پودر نایلون ۶۶ قبل از فرآیند شکلدهی می بایست رطوبتگیری شوند در غیر همین شکل قطعات ساخته شده از نظر خواص مکانیکی و ظاهر نمونه لطمه خواهند دید. برای گزینش صدق عملکرد عایقها، معمولا تستهایی در حیث گرفته می شود که اهمیت به کار گیری از آنان و اندازهگیری مشخصات عایق، می توان به صدق کارایی عایق پی برد. در بروشورها و کاتالوگهای دستگاههای تست عایقی، معمولا مشخصهای ذیل عنوان IP به جهت دستگاه ذکر شده میباشد که بیانگر اطلاعاتی واجب برای اپراتور میباشد. مشخصه ای به اسم IP در بروشورها و کاتالوگ های دستگاه های آزمون عایق وجود داراست که بیانگر اطلاعاتی اضطراری برای اپراتور می باشد. از معروفترین عایقهای گازی شکل، می توان گاز SF6 را اسم موفقیت که در ساختمان کلیدهای فشار قادر به کار برده میشود. به کار گیری از مواد عایق جامد در ساختمان های کابل فشار توانا کاربرد دارد. اثبات دی الکتریک مواد باید تا حد ممکن اندک باشد. عمده دی الکتریک های آلی مصنوعی از پلاستیک ها و الاستومرهای گوناگون هستند که اغلب در وسایل برقی خانگی و بقیه تجهیزات به کارگیری می شوند. به جهت ماده ای که به تیتر دی الکتریک خازن استفاده می شود ، برعکس ، ثابت دی الکتریک می بایست تا حد ممکن بالا باشد. خواص الکتریکی نایلونها محدود به کاربرد آن ها در فرکانسهای ناچیز می‌شود چون همین پلاستیک کلیدی گروههای قطبی است. چنانچه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد عایق الکتریکی اپوکسی لطفا از ورقه ما بخواهید.