بایگانیهای فشارشکن – هیدرولیک پنوماتیک رضاپور

به همین جور که اهمیت کارایی پمپ هیدرولیک جک به سمت بالا و اساسی عملکرد شیربرقی هیدرولیک جک به سمت ذیل هدایت میشود. و چطور چنین فشار بالایی از روغن را به جهت تغذیه جک هیدرولیک فرمان ایحاد می‌نماید ؟ در یک سیستم سیالی کنترل فشار مدار از با بالایی برخوردار است. البته بایستی بخاطر داشت که فشار شکن به جهت ایمنی هست و نباید مدار در زمانه طولانی ذیل اعمال فشار بیش از گنجایش قرار گیرد زیرا ناکامی فشار موجب استحکاک سیال و در نهایت حرارت میشود. خویش فشار شکن اشکال مختلفی داراست ودر جرثقیل از نوعی استعمال شده که در هنگام اعمال فشار بیش از حد فشار تثبیت شده و سیال اضافی به تانک باز می گردد. نشتی خارجی را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد. برای نمونه در جرثقیل 20 بدن کاتو، یک طبقه از طبقات پمپ بطور اختصاصی به وینچ تعلق دارد که در ارتفاع مسیر به جهت ایمنی اکثر در دو سطح گزینه تنظیم فشار قرار میگیرد در آغاز در ورود به شیر و بعد در ورود به هیدرو موتور که در سطح دوم فشار شکن به همپا سوپاپ یکطرفه در یک پکیج ملازم هست البته عموما فشار شکن دوم اهمیت ضریب بیشتر اثبات می شود تا عملا در مواقع غیر لازم تاثیری در فشار نداشته باشد و فشار اضطراری در به عبارتی سطح ورود به شیر تهیه شود. پمپ هیدرولیک یکی از از قطعاتی است که تا خراب نشود قدرش را نمیدانیم . یا این که در بعضی از خودروها به یک موتور الکتریکی کوپل شده و وظیفه تامین نیروی حتمی برای تخییر جهت امر هیدرولیک را بر عهده دارااست .این پمپ از مدل جابجایی مثبت می باشد و مهم به کار گیری از یکسری پره گردان که در باطن گوشه و کنار ای بیضی شکل در هم اکنون گردش هستند , فشار شکن هیدرولیک فرمان نیروی لازم به جهت سیستم هیدرولیک را فراهم مینماید . به طور نمونه درصورتیکه دبی پمپ شما بالای 80 لیتر بر دقیقه باشد باید برای کنترل جهت روغن هیدرولیک از شیر اهمیت سایز 1/2 به کارگیری کنید و حساس کارگزاشتن یک فشار شکن برقی بلوکی سایز 1/2 فشار این حجم از روغن را در اختیار گرفتن کنید. درصورتیکه بخواهیم در یک جمله یا به گویش دوچندان ساده صنعت هیدرولیک را سرویس شما اعضا عزیز معرفی کنیم می قدرت گفت روغن زیر فشار اقتدار بالایی دارد آن را به کمک پمپ روغن که در کنار مخزن روغن قرار دارد ، پمپ کرده و همین روغن در شلنگ ها یا این که اتصلات اختصاصی حرکت کرده که به قطعات مختلف یا دستگاههای مورد نیاز فرستاده می‌گردد ، در این مسیر شتاب ، فشار و اقتدار آن به یاری شیرهای دستی ، شیرهای برقی ، فشارشکن ها ، پرشر سویچها و … درصورتیکه شما هر نوع سوالی در ارتباط با چه جایی و طرز استفاده از فشار شکن پمپ هیدرولیک 405 دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.