بررسی راهکارهای توسعهی گردشگری در استان آذربایجان غربی

نتیجه های تحقیق حاکی از آن است که استان­های تهران، هرمزگان، مازندران، خراسان رضوی، گیلان، اصفهان، گلستان، قم، عجم و یزد به ترتیب رتبه­های نخستین تا دهم را در اولویت سرمایه­گذاری در صنعت گردشگری میهن دارا هستند. فقط مناسبات اجتماعی و هنجارهای یک جامعه نمیباشد که می بایست از سوی گردشگران آیتم توجه باشد بلکه مسائل زیستمحیطی هم و عملکرد به جهت نگهداری سلامتشان از حیاتی متعددی برخوردار است. در نوع ایستا شواهد تجربی در مورد تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بر روی تقاضای گردشگری در پرتغال و کشورهایی از مبدا عوامل تعیین­کننده اساسی جهانگردی به پرتغال است. هر سفری از سوی گردشگران متعدد می تواند سبب به برجای گذاشتن اثراتی بر محیطزیست، اقتصاد و زندگی مردمان محلی گردشگری چالوس و ساکن و… در حالی که گردشگری میتواند به تغییر و تحول در رفتار فردی، خوی اخلاقی، نظام ارزشی، نحوه زندگی جمعی، رابطه ها خانوادگی، خلقیات و مراسم سنتی مردم منجر شود. مساحت تبریز ۲۳۷۴۵ کیلومتر مربع بوده و طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت آن برابر یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هست که بیش از ۹۵ درصد آن سوراخ هستند. طبق آمار سال 89، نرخ بیکاری در این استان 8.9 درصد بوده است (استان­داری آذربایجان غربی)، که باتوجه به قابلیت­های استان رقم بالایی است. دارای اعتنا به گیرایی های گردشگری در استان آذربایجان غربی و ضرورت توسعه صنعت گردشگری در استان، سوال پیش رو اینست که، چه متغیرهایی باعث افزایش تعداد گردشگران استان می­شوند؟ به این علت از نوع گیرایی در این تحقیق استفاده می­شود. وی افزود: گردشگری درمانی مستمند فعالسازی، راهاندازی و به جریان انداختن مرکزها تشخیصی و درمانی مطلوب است که بیمارستان بسکی یک عدد از همین مراکز است. ولی اگر هزینه­های نگه­داری آن سنگین باشد هرگز به سودآوری نخواهد رسید (بول، 1379) و همین خطر، که سرمایه گذاران را تهدید می­کند، یکی از ناگواری­های صنعت گردشگری است. چرا که همین صنعت علاوه بر تامین منابع ارزی مورد نیاز هر کشور، می­تواند زمینه­ساز سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیش­تر و ارتقای تراز فرهنگی و رفاهی هر ناحیه باشد. تجارت دو طرفه اثر گذاری مثبتی بر سهم تقاضای گردشگری دارد. هدف همین تحقیق معرفی توانمندی­های گردشگری استان آذربایجان­غربی و آشنایی کارداران تاثیرگذار بر تعداد گردشگران وارد شده به استان آذربایجان­غربی است، دارای همین فرضیه­ که ارتقا سرمایه­گذاری و ارتقاء درآمد، اثر گذاری مثبتی بر ارتقا تعداد گردشگران دارد. درآمد سرانه مرز و بوم با تعداد گردشگران وارد شده به استان رابطه­ی مستقیم دارد. سرمایه گذاری در استان آذربایجان غربی اهمیت تعداد گردشگران وارد شده به استان رابطه­ی مستقیم دارد. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه صنعت گردشگری در افغانستان بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

مطالب پیشنهادی  Tinder با راه اندازی Tinder Explore - TechCrunch خانه جدیدی را برای ویژگی های تعاملی و اجتماعی اضافه می کند
18 املاک