تفاوت جوشکاری با سیم جوش و جوشکاری با الکترود – ابزار آلات آروا

اما درصورتیکه نماد چهارم ۴ بود این الکترود را می اقتدار اصلی جریان DC , الکترود استیل به استیل AC هم به فعالیت برد. این رقم در کد بالا خصوصیت های ظاهری گرده جوش و نوع جریان را گزینش می کند. بر اساس سیستم شماره گذاری AWS، به دنبال سخن E که مخفف الکترود می باشد 4 رقم دیگر حضور دارند. دو رقم بعد از آن از سخن E(EXXXX) نشان دهند مقاومت کششی دست کم مقاومت کششی الکترود می باشد که بر حسب کیلوپوند بر اینچ مربع اندازی گیری می شود. یک عدد از روش های بهبود بخشیدن به عملکرد الکترودها، بیش تر کردن پودر آهن به روکش الکترود می باشد. حساس انجام این پروسه بازدهی جوشکاری افزایش یافته و ظواهر جوش بهبود پیدا می کند. وجود بر روی بر بر روی مفتول فولادی الکترود، در حین عملیات جوشکاری از تراز ذوب تا انجماد از خط جوش تولید شده محافطت می کنند. برخی از گرید های استنلس استیل از سخن L نیز در نقطه نهایی کد خود به کارگیری می نمایند که همین صحبت اشاره به گرید هایی از استنلس استیل دارااست که طی یک عملیات ویژه حرارتی برای عملکرد زیر تنش های سرمایشی نیز آماده شده اند و بعنوان نمونه الکترود استیل 316L به جهت جوشکاری قطعاتی از استیل که بعنوان نمونه در گوشه و کنار های یخچال ای پایین دمای مضاعف ذیل عمل می نمایند آیتم به کار گیری قرار می گیرد. حساسیت فراوان مقداری به رطوبت دارااست و سبب جوشش و تخلیه هنگام جوشکاری می شود. ولی در الکترود یک پوشش ضخیم به نام فلاکس وجود دارد. انواع الکترود جوشکاری در چه مواردی به کار گیری می شوند؟ فلز پرکننده به شکل مفتول مهم روکش یا بدون روکش که جریان الکتریکی بوسیله آن دربین انبر الکترود و قوس الکتریکی منتقل می شود. روکش الکترود در حد وسیعی مخلوط فلز جوش را تهیه و تنظیم می کند، خواه از طرز ترکیب مهم مفتول الکترود یا حیاتی طولانی تر کردن موادتشکیل دهنده دیگر. 3- نرخ سرد شدن فلز جوش را کاهش می دهد و به تبع رخ پذیری جوش ارتقا می یابد. 5- شتاب جوشکاری را ارتقاء می دهد. ضخامت فلز آیتم جوشکاری خواه کلفت و یا این که نازک، تعیین کننده الکترود مصرفی می باشد. می بایست سعی شود که قطر الکترود هیچ گاه از ضخامت فلز آیتم جوشکاری عمده نباشد. یک سیم جوش مطلوب می بایست ویژگی هایی داشته باشد که در ادامه به اساسی ترین آن ها اشاره می کنیم.