دانستني هاي جالب در مورد كفش

از سال 1910 نیز كه تجارت جهاني شكل گرفت و كشتي ها و هواپيماها محموله ها را از اين سر دنيا به آن طرف مي بردند، فرهنگ و تمدن كفش دنيا نيز درهم و برهم شد و كفشها شكل بين المللي به خویش گرفتند. وي درباره بهترين شكل و فرم كفش گفت: توزيع يكسان وزن بدن به جلو و عقب پا بهترين شكل كفش ميباشد ولی كفشهاي پاشنه بلند منجر انتقال بيشتر وزن به جلوي پا شده و توصيه ميشود كه به مدت طولاني درطول روز به کارگیری نشود. وى درباره بهترين شكل و فرم كفش گفت: توزيع يكسان وزن تن به جلو و عقب پا بهترين شكل كفش می باشد ولی كفش هاى پاشنه بلند باعث انتقال بيشتر وزن به جلوى پا شده و توصيه مى شود كه به مدت طولانى درطول روز استفاده نشود. وي با بيان اينكه بيشترين دردها و ناراحتيهاي كمر و پا به خاطر كفش نامناسب است، تصريح كرد: در مجموع صرفا % بسيار كمي از كفشها استاندارد میباشند و معمولا از حیث جنس، مدل، قرارگيري پاشنه ونحوه توزيع وزن مناسب نيستند البته متاسفانه بيشتر مردمان از كفشهاي روتين استعمال ميكنند. هنوز نیز در خيلي از كشورها مردمان به دليل گرمي هوا، پابرهنه رویه مي روند، نظیر هندي ها، بنگال ها يا مردمان اوگاندا. آنگاه از آن، مردمان كه ديگر به دنبال تساوي و برابري بودند پاشنه هاي بلند را حذف كردند و همه كفشها از لحاظ طول يك شكل شد. تكرار اين حركات سبب ساز مى شود تا ورمى كه در نصیب هاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به سمت قلب جريان پيدا كند. كفش هاى چرمى مناسب ترين کالا كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مى شود. البته كفش هايى كه جنس آن ها صد درصد پلاستيك است منجر ايجاد عرق در پا شده و با جلوگيرى ازجريان هوا زمينه بروز اختلالات و ناهنجاريهاى پوستى فراهم مى شود. رضا احمدوند که 5 سالی می باشد در راستا ساخت فعالیت می‌کند درباره این‌که دوره احیا و رجوع و برگشت واحدهای صنعتی چه میزان است، به «ایران» گفت: «واحدهای صنعتی که طی سالیان گذشته، آسیب دیدند و اکنون اصلی کمترین گنجایش ایجاد در حال فعالیت میباشند به جهت آنکه بتوانند به وضعیت نخستین خود بازگردند و مجدد دستکم برای نیمی از ظرفیت ایجاد خویش کار کنند، دو سال دوران نیاز کفش اسپرت پسرانه نوزاد دارند. طی مدت یاد شده و در راستای حمایت از واحدهای صادراتی 158 واحد به بانکها معرفی شده که طی این مدت 30031.1 میلیارد ریال به آن‌ها پرداخت شده است .این در حالی هست که نیاز همین واحدها در حدود 36802.3 میلیارد ریال بوده است.