دریچه خورشیدی – پروتهویه – دریچه گردابی

این دریچه در موقعیت دیاستول (Diastole) که قلب در استراحت است، گشوده می شود و جریان خون را بهسمت بطن چپ هدایت میکند. بازگشت خون از همین روزنه منجر افتادگی روزنه میترال می‌شود و در مردان و مبتلایان به فشارخون بالا شیوع بیشتری دارد. در برخی اشخاص یکی از این پره ها یا هر دوی آن ها بزرگتر بوده یا این که بافت نرمتر داشته و به این ترتیب وقتی که بطن چپ منقبض می شود و دریچه ها بسته می شوند، پره های روزنه بجای گرفتن شکل قیفی صورت نرمال، به سمت عقب و به داخل دهلیز چپ (مانند یک چتر نجات به درون ) خمیده می شوند ( افتادگی یا پرولاپس) و این ناهنجاری بسته شدن روزنه میترال قلبی را پرولاپس روزنه میترال یا به اصطلاح پزشکان ( ام وی پی ) میگویند. روزنه میترال که بین دو حفره در سمت چپ قلب شما قرار دارد، مهم دو بخش (لت) از کالا بافت می باشد. در همین روش، جراح دریچه میترال جراحت دیده را بیرون نموده و به جای آن یک دریچه تصنعی مکانیکی یا دریچه ای از بافت قلب گاو، خوک و یا انسان (دریچه ای حیاتی بافت بیولوژیکی) قرار می دهد. قلب انسان چهار روزنه داراست که هر کدام ساختار و کارایی متفاوتی دارند. یک عدد از همین دریچهها، روزنه قلب میترال می باشد که میان دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد. پیش از همین تیتر کردیم که وظیفه روزنه قلب میترال این میباشد که وقتی بطن چپ منقبض شد، کاملا بسته شود تا جریان خون وارد شده به بطن چپ از دهلیز چپ، سوای برگشت وارد آئورت شود. البته در بعضا از موارد برای توجه اکثر از اکو مری استعمال می‌گردد که روش به عبارتی نحوه می باشد منتها به جای این که از روی قفسه سینه انجام شود، پس از بیهوشی موقتی از نحوه دهان وارد مری شما شده و در آنجا از نمای نزدیکتری به قلب نگاه می نمایند و ترازو گیری ها انجام میشود. این بیماری به طرز های ایکس ری قفسه سینه ، الکتروکاردیوگم قلب یا این که نوار قلب ، اکو قلب، تست ورزش، ام آر آی و کاتتریزاسیون قلب قابل شناسایی و تشخیص می باشد. همین معمولا به جهت پرتره یا عکسهای عمومی و عکس های اشیایی که می خواهید سوژه را از آن قطع کنید ، مطلوب است. دیدنی میباشد بدانید که در صورتی که همین نقص مادرزادی باشد، بیماری در 8 هفته اول بارداری به وجود آمده است.در رخ ابتلا کودکتان به همین بیماری احتمال دارد به شدت ناامید شده و فکر کنید که دنیا بر روی سرتان آوار شده است. در تحلیل جواب آسیب شناسی نمونه ارسالی وجود فیبروالاستوم پاپیلری روزنه دریچه اسلوت شاهرخی ائورت تائید شد. از نشانههای مرسوم تنگی روزنه میترال می توان به تنگی نفس پس از انجام فعالیتهای ورزشی یا این که در حالت درازکش، حساس سوزش در قفسه سینه یا این که درد پراکنده در قفسه سینه اشاره نمود. برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی استعمال از دریچه کولر اسلوت ، شما شاید می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.