دستگاه نیتروژن ساز در بسیاری از صنایع کاربرد دارد

ولی دستگاه نیتروژن ساز برای این که بتواند نیتروژن گزینه نیاز صنعت های را تولید کند می بایست دستگاه نیتروژن ساز از دو برج بر بر روی خویش برخوردار می باشد که مواد کربن مولکولارسیو در آنها قرار داده می گردد و کار کشته است بصورت دائمی نیتروژن آیتم نیاز را ایجاد کند. دستگاه نیتروژن ساز نوعی سیستم که برای قطع نمودن نیتروژن از دستگاه نیتروژن ساز خانگی اکسیژن استفاده میشود. همین دستگاه از دو برج تشکیل شده می باشد که درون آن از مواد جاذبی به اسم کربن مولکولاریسو (CMS) پر شده است. دستگاه مولد نیتروژن یا این که باد نیتروژن N2 اهمیت کاغذ سناریو LCD با امکان تزریق نیتروژن به داخل تایر بصورت دستی و اتومات می باشد همین دستگاه نیتروژن ساز توانایی وکیوم هوای باطن تایر را هم دارا می باشد . فرمان پذیری بهبود می یابد. از مخزن به عنوان ذخیره هوای فشرده به جهت بهبود عملکرد کمپرسور و تغذیه مناسب نیتروژن ساز می بایست بهره گرفت. چون عدم در دست گرفتن فشار و رطوبت ورودی به دستگاه سبب ساز به تخریب مواد جاذب و کمتر خلوص دستگاه خواهد شد و یکی از دست اندرکاران شایع در تخريب جاذب، جذب آلايندهها نظير آب و روغن به همین مواد هست كه حیاتی فيلتراسيون مطلوب هوای فشرده محل ورود و سرويس پيوسته فيلترها میتوان مانع اين تخريب شد. کربن مولکولارسیو در فشارهای خاصی، اکسیژن و بخار آب موجود در هوا را جذب می نماید و نیتروژن را از خود عبور می دهد و به این نحوه پروسه جزء‌جزء‌کردن نیتروژن از اکسیژن انجام می پذیرد و نیتروژن اساسی خلوص دوچندان بالا بدست می آید. کربن مولکولی در فشارهای معینی اکسیژن و بخار آب موجود در هوا را جذب کرده و نیتروژن را از آن عبور می دهد و بدین ترتیب روند تجزیه نیتروژن از اکسیژن انجام می شود و نیتروژن کلیدی خلوص زیاد بالا به دست می آید.به همین نحوه ایجاد نیتروژن PSA یا Pressure Swing Adsorption می گویند. به کار گیری از این نحوه باعث می شود میزان مرغوب بودن بذر نگهداری شود و ماندگاری آن افزایش پیدا کند. 2 – در طریق دوم اینگونه عمل می کنیم که شلنگ وکیوم دستگاه را به لاستیک اتومبیل وصل می نماییم و عملیات تخلیه باد لاستیک را انجام می دهیم. به علت وجود آلرژی بالا در مواد جاذب کربن مولکولارسیو، در صورت وجود روغن و رطوبت دیگر اجازه ورود مولکول اکسیژن دیتا نمی شود و در نقطه نهایی نیتروژن به همراه اکسیژن خارج می شود و درصد خلوص نیتروژن به شدت پایین می آید. یکی از دیگر از کاربردهای نیتروژن خالص شارژ لاستیک خودرو است. یک عدد از اساسی ترین کاربرد های گاز نیتروژن، خارج کردن اکسیژن از فضا در بعضا از کاربرد ها است.