سدیم لوریل سولفات (SLS) – تگزاپن چیست و چه کاربردی دارد؟

نمونه های تجاری همین محصولات “SDS” در واقع خالص نیستند، بلکه مخلوطی از سولفات های سدیم آلکیل های گوناگون هست که SDS جز اساسی آن است. سدیم لوریل سولفات (SLS)، همینطور به عنوان سدیم لوریل سولفات یا این که سدیم دودسیل سولفات شناخته میشود، یک سورفاکتانت آنیونی هست که طبق معمول به عنوان یک عامل تمیز کننده امولسیون کننده در محصولات تمیز کننده خانگی (شویندههای لباسشویی، اسپری پاک کنندهها و مواد شوینده اتومبیل ظرفشویی) به کارگیری میشود. همین ماده یک ادله فوم اثر گذار میباشد ، مایع را به فوم تبدیل می نماید و پودر غنی ای را تولید می نماید که بیشتر ما در زمان شستن چهره، مو و بدن خود انتظار داریم. ولی طی تحقیقاتی که بر بر روی حیوانات آزمایشگاهی انجام گردیده می باشد غلظت های بالای سدیم لوریل سولفات سبب ساز تولید حساسیت های پوستی و چشمی شده است. سدیم لوریل سولفات به اختصار SLS حساس فرمول NaC12H25SO4 یا سدیم دودسیل سولفات SDS یا یا این که ماده نزدیک به آن سولفات لوریت سدیم یا این که سولفات لاریل اتر سدیم (سدیم لوریل اتر سولفات) Sodium Laurylether Sulfate به اختصار SLES رایجترین سولفاتهای مرحله فعال آنیونی (مواد فعال سطحی آنیونی) از پاککنندههای سنتزی اساسی قدرت مضاعف و بهطور دقیقتر جزو مواد فعال سطحی (مواد فعال سطحی یا این که مواد مؤثر) میباشد. این کار موجب می شود قدرت پاک کنندگی نسبت به هنگامی که دو سورفکتانت به طور جداگانه کار می کنند بالاتر رود. دشواری آب اقتدار کف کنندگی شان را چندان تحت اثر گذاری قرار نمی دهد. 3. سدیم لوریل سولفات در بخش اعظم مواد تجاری شوینده ها نظیر مایع ظرفشویی و پاک کننده های صنعتی ( کارواش و کف شورها و برطرف کننده روغن) و در بیش از 90% مواد بهداشتی و پاک کننده بدن و سر همچون خمیر دندان، صابون، شامپو، کرم و لوسیون اعم از مایع و غیر مایع جهت زدودن چربی به عنوان ماده کف کننده و پاک کننده و امولسیون کننده مواد چسبنده به کار می رود و جز مواد اولیه آرایشی و دارویی است. آیا چیزی در مورد سدیم لوریل صابون بدون سدیم لوریل سولفات سولفات SLS میدانید؟ آیا از نحوه ی ساخت همین ماده ی ترکیبی چیزی میدانید؟ گاهی تایم ها SLES یاSLS دارای برچسب ‘برگرفته از نارگیل’ یا این که ‘ مشتقات طبیعی نارگیل ارائه می‌شود ودارا بودن کد تجاری و ثبت استاندارد ملی و باوجود درستی مورد قضیه طبیعی بودن، باعث گمراهی میگردد. این ادغام در بخش اعظم مواد شویندههای تجاری مانند مایع ظرفشویی و پاککنندههای صنعتی (کارواش و کف شورها و بر طرفکننده روغن) و در بیش از ۹۰٪ مواد بهداشتی و پاککننده تن و سر ازقبیل خمیر دندان، صابون، شامپو، کرم و لوسیون چه به رخ مایع یا غیرمایع جهت زدودن چربی به عنوان ماده کفکننده و پاککننده و امولسیون کننده مواد چسبنده بکار می رود و جزو مواد اولیه آرایشی عوارض سدیم لوریل سولفات و داروئی است.