فروش آنلاین،تلفنی و حضوری دریچه زیر فن کویل در تهویه مارکت

میتوان در پشت روزنه تحت رشته کویل خطی یک توری تعبیه کرد تا هم نقش فیلتر را ایفا نماید و نیز از ورود و خروج حشرات و انتقال گرد و خاک جلوگیری به کار آید . همین روزنه حرفه کویل هوای مورد نیاز به جهت مکش دستگاه رشته کویل را از نحوه شیارهای خطیِ کله قندی تامین می نماید.در واقع همین روزنه رشته کویل نیز نقش درب را برای تماشا فن کویل و نیز نقش هوارسان را به جهت دستگاه رشته کویل ایفا می کند.برای تولید این دریچه رشته کویل احتیاج به فریم و یک درب می باشد.با دقت به جداشوندگیِ مدلِ دربِ این روزنه حرفه کویل،نوع قاب می بایست طوری تعیین گردد که در حاشیه ی داخلیِ خویش یک نشیمن گاه تولید نماید. در واقع به نوعی می توان گفت درب دریچه فن کویل یک ساختار ترکیبی از یک ورق آلومینیومی بعنوان درب و یک دریچه هوای خطیِ ۳۰ رتبه می باشد که این دریچه هوا نیز وظیفه تامین هوای نو ی دستگاه را بر عهده دارد. در صورتی که هوای رجوع و برگشت دستگاه حرفه کویل از طرز شبکه هوا تامین شود ساختار درب پایین حرفه کویل به رخ بی آلایش و سوای هیچ منفذی خواهد بود. یکی دیگر از نکته ها کلیدی که باید در حیث گرفته شود ، گونیا بودن ساختار دریچه ذیل حرفه کویل می باشد . درصورتیکه قرارباشد روزنه تحت رشته کویل اهمیت پیچ از بر روی نما کارگزاشتن گردد ، بایستی در همین سطح جای پیچ ها به وسیله ی پرس های مخصوص تعبیه شود . همین روزنه زیر حرفه کویل از محصول آلومینیوم ساخته می شود . به طور کلی بها روزنه تحت حرفه کویل از متاع ام دی اف بالاتر از ارزش دسته آلومینیومی و آهنی می باشد. دریچه پایین حرفه کویل از جنس های متنوعی ساخته می شود از جمله آلومینیومی ، آهن ، چوب(ام دی اف ) ،استیل و پلاستیک . اولی فاکتور در گزینش بها دریچه مشاهده رشته کویل فرآورده تولید دریچه های فن کویل آن میباشد. روزنه های دسترسی فن کویل در مدلهای خطی، مشبک، گریلی، گل سقفی، کله قندی و… اهمیت اتمام روند ایجاد فریم دریچه رشته کویل،نوبت به ساخت درب روزنه حرفه کویل خطی می رسد.جنس درب از ورق آلومینیوم کلیدی ضخامت یک میل به بالا می باشد.از آنجا که از اسم همین دریچه حرفه کویل هم معین می باشد روزنه ی هوارسانِ این دریچه فن کویل از دسته خطی کله قندی می باشد.به این خاطر دارای دقت به تناسب بعد ها درب روزنه رشته کویل حفره ای اهمیت چهارچوبه ی مستطیلی بر بر روی این درب تولید می کنیم که به راحتی دریچه هوای خطیِ کله قندی را بر بر روی همین حفره تعبیه و متصل نمود. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد دریچه بازدید پلاستیکی حرفه کویل بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.