معماری درباره طراحی هتل بانوان در شهر مقدس قم

یک نفر به عنوان مسئول پذیرش پایان نامه طراحی هتل 5 ستاره وجود داشته باشد. آنچه در دههی ۸۰ به شکل محدود به تیتر امکانات جانبی هتلها مطرح شد، امروزه بخش اعظم سرویس ها آن را شامل میشود. به جهت چک کردن قابل قبول بودن اندازهی اتاق ، بازرس فضای قابل استفادهی اطراف وسایل را در حیث میگیرد. در نتیجه یک عدد از شاخههای طراحی معماری و معماری داخلی در زمینهی طراحی دکوراسیون داخلی هتل هست که باید در آن همهی نیازهای مسافران در حیث گرفته شود. منابع نوری کم ولتاژ بهترین گزینش برای این فضا هستند؛ چون باعث می گردند فضای یک حمام جذابتر به لحاظ رسد، برق خاصی به آن می‌دهد که یک طراحی قدیمی هیچوقت به آن نمیداد. رعایـت استانداردها و اعتنا به مسافر در همین قسمت بسیار اصلی است ، چون قسمت پذیرش او‌لین و نهایی نقطهی برخورد مسافر دارای هتل است. در سال 1984 یان شریگر1 هتل مورگانز 2 را در منهتن, ضوابط طراحی هتل ppt نیویورک افتتاح کرد (تصاویر 1-3). مبلمان و دکوراسیون متفاوتی آن که بوسیله طراح فرانسوی آندره پوتمن3 طراحی شده بود استانداردهای جدیدی را ایجاد کرد. فضای مانده را هم برای بقیه مناطق تعیین نمایید. همین وظیفه را مدیر یا پرسنل اصلی صلاحیت دیگر هم میتوانند برعهده بگیرند. درحداقل روزگار ، میهمانها به اتاق هایشان هدایت شوند و یا این که جواب مناسب به میهمان دیتا شود. مهمان محل ورود حساس ملازمت یکی از از کارمندان قسمت پذیرش به اتاق هایشان هدایت میشوند. فرضاً افزودن یک لامپ سقفی در بخش محل ورود اتاق به معنای ۳۰۰ چراغ اضافی در کل مجموعه است. قسمت پذیرش در ابتدای ورودی هتل ، در بهترین مکان در معرض دید قرار دارد. این هتل در نزدیکی فرودگاه کپنهاگ و مرکز شهر قرار دارد و دسترسی از نحوه آن به مرکز شهر و جاذبههای پایتخت دانمارک به آسانی امکانپذیر است. وجود وظایف دوگانه برای کارکنان نشان می‌دهد که هتل دراین تراز از رتبه قرار ندارد. دیتاها کافی در اختیار میهمان قرار میگیرد. هیچگونه تاخیری در امور قابل قبول نیست. تسهیلات موجود در هتل به جهت میهمان تفسیر دیتا میشود. تابلوهای راهنما دارای دقت به قسمتهای موجود از قبیل تابلوهای پذیرش ، دیتاها ، صندوق و تلفن در محل مناسب کارگزاری شود. در دیرباز که مردم به عامل کمبود امکانات کمتر سفر می کردند، در مقصد اکثر وقت ها به خانه بستگان و آشنایان خود فرو می آمدند که این کار در سنت میهمان نوازی ایرانیان همپا اهمیت اقتصاد معیشتی آن زمان طرز پسندیده و پذیرفته ای بوده است.