نابودی هوش مصنوعی و سایر اخبار TC بسیار زیاد است

بسیاری از صداهای پیشرو در هوش مصنوعی نامه سرگشاده دیگری را امضا کرده اند که هشدار می دهد ما باید “خطر انقراض ناشی از هوش مصنوعی را کاهش دهیم.” با این حال، بلندترین صداهایی که برای تنظیم مقررات فریاد می‌زنند، ما را به این فکر می‌اندازد که چه مقدار از ترس‌آفرینی هوش مصنوعی موجه است، و چه مقدار تئاتر خودخواهانه است. این هفته، دوین کولدیوی به من ملحق شد تا در مورد این که چرا نابودی هوش مصنوعی بیش از حد است، و چرا افرادی که دمیدن را انجام می دهند، آن را می خواهند صحبت کنیم.

مطالبی از قسمت:

پادکست TechCrunch هر جمعه پست می شود. اشتراک در سیب، Spotify یا هر جا که به پادکست گوش می دهید در صورت افتادن قسمت های جدید هشدار داده شود. پادکست های دیگر TechCrunch را بررسی کنید: انصاف، پیدا شد و واکنش زنجیره ای.