هوش مصنوعی، صنعت تکنولوژی را میبلعد؟

روزانه موضوعات زیادی در زمینه تکنولوژی در عالم مطرح می­شوند که در بین آن­ها می­توان به مواقعی مانند راه­کارهای جدید، محصولات نوین و یا مطالعات نو در حوزه­های فناوری اخبار تکنولوژی رباتیک دیتاها اشاره کرد. در CES 2016 کمپانی BrainCo از تکنولوژی نوآورانه و جدیدی رونمایی کرد که گرچه ساختار بزرگ و پیچیدهای ندارد ولی توسط آن انسان کار کشته هست تا به دستکاری هدفمند سیگنالهای مغزی بپردازد، و همین یعنی گامی موفق برای به وقوع پیوستن این تکنولوژی ترسناک «هک مغز انسان» است. عارضه ها جانبی همین تکنولوژی ترسناک هم قابل انکار نیست. آلودگیهای مقاوم به آنتیبیوتیک نیز به لطف همین صنعت بخش اعظم شدهاند. وب سایت گوگل حال یک سیستم هوش مصنوعی ساخته می باشد که سیستمهای انرژی دیتاسنترها را در دست گرفتن می‌نماید و به این ترتیب صدها میلیون دلار در هزینههای انرژی صرفهجویی میکند. در واقعیت هوش تصنعی و مصنوعی و اتومبیل لرنینگ نظیر یک بچه نوباوه هرروز عمده از قبل یاد میگیرند. به جهت مثال در عکاسی یک تکنیک هوش تصنعی به نام «تبدیل به سبک هنرمندانه» است که عکاسان را به صورت یک نقاش تبدیل میکند. شرکت SambaNova Systems برای فهم میزان ملازمت و همراهی شرکتها دارای نبض هوش تصنعی در پروسه بلوغشان، تحقیقات و بررسیهای گستردهای را انجام داده است که نشان می‌دهند ۹۴ % از رهبران صنعت تکنولوژی از زیرساختهای پردازشی و کاربردهای ردهبالا بهره میگیرند. این بررسیها نشان می‌دهد که بهطور کلی و عمومی، میزان موفقیت کاربردهای هوش تصنعی و یادگیری ماشینی اهمیت پنج شاخص حساس سنجیده میشوند. مهم همین درحال حاضر مهمترین مورد قضیه همین است که آیا گوشتهای مصنوعی، طعم عالی گوشت را خواهند داشت؟ ولی این تکنولوژی جدید صرفا به معنای راحتی اکثر به جهت تماشای فیلم یا این که استعمال روزانه از شبکههای مجازی نیست. خیال نمایید فرزند شما دلداده عمل نمودن حساس یک اپلیکیشن خلاقانه باشد که می گردد اهمیت آن فیلم ساخت. آنچه همین پژوهش را جالبتر میکند اینست که گرافین شدیدا رسانای برق به حساب میآید و این خصیصهای ایدهآل برای الکترولیت یک باتری وجود ندارد و رسانایی بایستی صرفا برای یونها باشد. اکنون شرکت Nawa از نسخه خودش از یک الکترود رونمایی کرده که مسیری فراوان سرراستتر در اختیار یونها قرار میدهد. در ماه ژوئن یک مثال دیگر از باتریهای حالت جامد را تماشا کردیم که اینبار سطحی تحسینبرانگیز از مقاومت را به نمایش در میآورند. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب سایت اخبار تکنولوژی برنامه نویسی.