هیدروکسید سدیم چیست از کاربردها و خطرات آن چه می دانید؟

دوز بوسیله یک شیر در اختیار گرفتن تحویل داده می شود و جریان توسط فلومتر مغناطیسی میزان گیری و در دست گرفتن می شود. اصلی این هم اکنون حلالیت محدودNaOH در حلال های آلی به این مفهوم است که هیدروکسید پتاسیم محلول تراست و در نتیجه اکثر وقت ها ترجیح داده می شود. در شیمی جزء‌جزء‌کردن محلول سدیم هیدروکسید اکثر اوقات به جهت میزان گیری غلظت اسیدها دارای تیتراسیون استفاده می شود. چنین واکنش های اسید و بازی برای تیتراسیون استعمال می شوند و در واقع همین یک طرز معمول برای میزان گیری غلظت اسیدها است. به عنوان مثال، در صنعت نفت، sodium hydroxideبه عنوان افزودنی در گل حفاری به جهت ارتقا قلیایی در سیستم های گلدان بنتونیت، ریخته می شود، این عمل به جهت کمتر ویسکوزیته گل و خنثی کردن هر گاز اسید (مانند سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن) که ممکن است در شکل گیری زمین شناسی تاثیر داشته باشند انجام می شود. این فرمان موجب کمتر و افت میزان مرغوب بودن سود پرک شده و از همین محصول نمی اقتدار استعمال نمود. همچنین افزودن NaOH به آب، منجر کاهش یافتن میزان فلزاتی مثل قلع و مس و دیگر فلزات سمی میشود. همین ماده در رخ تماس به چشم، میتواند سبب کوری دائمی شود. سدیم هیدروکسید جامد نیز میتواند در رخ جذب رطوبت(مثلا بخار آب)، خواض خورندگی از خودش نشان دهد. پاک کننده های تخلیه که حاوی چربی های سدیم هیدروکسید و چربی می باشد می تواند لوله ها را تمیز کند و سهل وآسان در آب حل می شود. به همین مضمون‌ که قابلیت جذب قوی دارد، به طوری که به راحتی و به شتاب رطوبت و دی اکسید کربن را در هوا جذب می کند. به طوری که یک محلول از هیدروکسید سدیم به دست آمد. این ماده به عنوان کاتالیزور برای تولید بیودیزل (سوخت دیزل به طور جزئی یا این که کاملا از روغنهای گیاهی) به کار گیری می شود، که در سال 2000 به محبوبیت خاصی دست پیدا کرده است. تولید جهانی در سال 2004 تقریبا 60 میلیون تن بود، در حالی که 51 میلیون تن قبل از تولید برآورد شده بود. P45 یک شیوه به جهت ساخت هیدروکسید سدیم به عنوان منتخب از فرمان طعام برای ایجاد صابون در یک مکتوب عرب در اواخر قرن 13 المقطا دومینون آئین سونیا (اختراعات از هنرهای صنعتی مختلف) که بوسیله القاء یمر بن علی بن سورسل متن شده بود، بدست آورد. هیدروکسید سدیم (NaOH) که به تیتر سود سوزآور یا این که آب قلیایی نیز شناخته می شود یک ماده شیمیایی فراوان کار کشته می باشد که در اکثری از حلال ها و پاک کننده های صنعتی مورد به کار گیری قرار می گیرد. نمک جدا شده از آب نمک سوزآور را می قدرت برای اشباع آب نمک رقیق استفاده کرد. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم سدیم هیدروکسید یک نرمال لطفا از کاغذ ما بخواهید.