و برنده Startup Battlefield… – TechCrunch است

ناتاشا و مری آن و الکس همه در این هفته تحت هدایت راهنما بودند کریس و رحمت، همراه با TechCrunch’s نیشا تمبهبه نیشا یکی از بهترین های ما است و چراغ اصلی رویداد Startup Battlefield در کنفرانس سالانه Disrupt ما است.

این او را به مهمان عالی تبدیل کرد – این دقیقاً همان چیزی است که ما امروز در برنامه مورد بحث قرار دادیم.

خدمه Equity از محدوده محدود پنج نفره نهایی خواستند در مورد برنده و چگونگی روند انتخاب صحبت کنند. می توانید یادداشت ها را در آن پیدا کنید همه در صورتی که یکی دو مورد را از دست داده اید ، شرکت های Battlefield در اینجا هستند. فینالیست ها عبارت بودند از:

رویداد Battlefield جزء اصلی ، بخشی از DNA رویداد ما از روزهای اولیه TechCrunch است. ما لیستی از بازیکنان برجسته و اپراتورهای نوپا به عنوان داور تهیه می کنیم و به تیم برنده 100000 دلار سرمایه بدون سرمایه اختصاص می دهیم. شرکت های قبلی که در این رقابت شرکت کرده اند شامل شرکت هایی هستند که در بازار عمومی عرضه شده و 9 رقم فروخته اند.

و ما در حال کارکردن آن در دورهای کاملاً دور هستیم. در پایان هفته کنفرانس شلوغ و پربار از گفتگوی خود با نیشا لذت ببرید. TechCrunch: هرگز متوقف نشوید.

ارزش سهام هر دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه صبح در 7:00 صبح PDT کاهش می یابد ، بنابراین در پادکست های Apple ، Overcast ، Spotify و همه بازیگران ما مشترک شوید.