پلنیوم باکس چیست و چه کاربردی دارد؟

هوای نو پس از عبور از لولهها جهت انتقال به روزنه هوا باید از پلنیوم باکس عبور ابعاد پلنیوم باکس کند. همانطور که در ظاهر پلنیوم باکس ها مشخص و معلوم می باشد یک جعبه در ایجاد آنها تعبیه شده هست که از آن به خواسته تجمع هوا استفاده می شود. همانطور که نقشه معماری ساختمانها یکدیگر متفاوت است؛ اجرای سیستم هوارسانی نیز تفاوتهای مهم حیاتی یکدیگر خواهند داشت. باکس پلنیوم همانطور که از اسم آن مشخص و معلوم می باشد یک جعبه هست که به مراد ترکیب هوا مورد به عمل گیری قرار می گیرد. مهمترین مزیت و کارایی پلنیوم باکس پخش یکسان هوا در ارتفاع مسیر است. اصلی یک عایق الاستومری است که از نشت هوا و پخش صدای هوا به گوشه و کنار پرهیز می فروش پلنیوم باکس کند. عایق الاستومری بهکار رفته در همین بخش داخلی و خارجی بدنه پلنیوم باکس از افت فشار، نشت هوا، تبادل دما گوشه و کنار داخل کلیدی بیرون ساختمان و پخش صدا جلوگیری خواهد نمود. به لحاظ ظواهر خوشگل و دکوراتیو روزنه اسلوت، امروزه روزنه اسلوت کاربردِ فراوانی در جاهایی مثل لابی هتلها، لابی ساختمانهای لوکس و برجها، محیط داخلی دفتر ها اداری، ساختمانهای تجاری، پاساژها و حتی در سالنهایی اهمیت کاربری ورزشی، صنعتی، تولیدی و موارد شبیه دارد. در ادامه همین مطلب به کاربرد پلنیوم باکس و معرفی بهترین شرکت پلنیوم باکس می پردازیم. میان دمای فضای سقف کاذب و و بدنه ی پلنیوم باکس از هرگونه تبادل دمایی کاربرد پلنیوم باکس جلوگیری می کند. شایان ذکر است کارگزاشتن پلنیوم باکس ها به شیوه های متفاوتی مانند کارگزاری روی شاسی فلزی کارگزاشتن روی بنا سقف های کاذب خشک (کناف و…)و کارگزاشتن به وسیله ساپورت گیری از سقف (گوشواره جهت اتصال راد های ساپورت گیری در محل کارخانه قابل کارگزاری است) قابل انجام هست . 4-امکانِ تعبیه ی کناره ی خَم دار در قسمتِ دهانه ی خروجی هوا، که باعثِ اتصال روزنه هوا توسط بست های خرچنگی به پلنیوم باکس می شود. حساس توجه به میزانِ طول پلنیوم باکس،امکانِ تعبیه ی یک تا یک‌سری ورودیِ هوا در بدنه ی آن وجود دارد. دریچههای اسلوت در اغلب موردها به همپا یکپلنیوم باکس در پانلهای سقف کاذب کارگزاری میشوند، طریق کارگزاشتن آن ها به گونهای است که در آن هیچ پیچی قابل دیدن نیست.