چهار روش برای انجام بازی مافیا به صورت آنلاین

عملکرد 2 : اگر در جريان بازی کسی بوسیله تروريست ترور شود ، حفظ کننده ميتواند فرد ترور شده را به جريان بازی برگرداند، البته خویش نگهدارنده تبديل به شهروند ساده ميشود و بازی را اصلی نقش شهروند معمولی ادامه ميدهد.بنابرين ورود اين نقش به بازی ، توان متعددی را به تيم شهروندان ميدهد. درصورتیکه کسی کنار بمبر نباشد ینی آن که از بازی حذف شده باشند افرادی که در دایره حساس باشند منفجر خواهند شد. چنانچه یاکوزا شهروندی را در فاز شب به مافیا تبدیل نماید و آن شخص همان شب به وسیله فراماسونها لینک و پیوند شود هم کل فراماسونها کشته خواهند شد. در صورتی که فراماسون یا این که فراماسونها اشتباهاً مهم یک مافیا لینک کنند کلیه فراماسونها کشته می گردند در حالی که آن مافیا زنده میماند، در همین شکل معبود تعداد کل حذف شدگان از بازی را نام برده و صرفا اعلام می کند قتلعام فراماسونی یا این که مرگ فراماسونی شکل گرفتهاست. بعضا از منابع نوشتهاند که در صورتی که بمب تیر بخورد ، خودش و دو شخصی که کنار او نشستهاند منفجر میشوند. در بعضی از منابع فراماسونها به عنوان شهروندان متحد هم نامیده میگردند اما تفاوت شهروندان متحد این میباشد که آن ها چندین معلوم میباشند و حق پیوند نمودن ندارند و تنها در شب نخستین (شب معرفی) به نیز معرفی می شوند. همینطور در بعضی از منابع هم گفته شده میباشد که کشیش همین توان را دارااست که پس از اینکه از بازی خارج شد ، از یک نفر اعتراف گرفته و هویت او را به جهت تمامی رو خواهد کرد. مورد شلیک تیر به جهت تکتیرانداز ضروری وجود ندارد و وقتی که اصلی ندای گاد بیدار می‌شود ، میتواند شلیکی نداشته باشد و هرگاه دربارهی هویت مافیا مطمئن شد ، شلیک خویش را انجام دهد. کلانتر : شهروندی میباشد که در فاز شب اهمیت ندای گاد بیدار شده و گاد یک عدد از اعضای مافیا را به او بدون پرسش کلانتر معرفی میکند. علاوه بر این، همواره به چشمان طرف مقابل نگاه کنید و از او پرسش کنید که آیا در تیم مافیا حضور داراست یا نه. به طور خلاصه، قانون بازی مافیا و هدف آن، از دربین بردن یا به کلمه بهتر، از بازی بهدر کردن «شهروندها» توسط گروه مافیا و یا این که برعکس آن از در میان بردن مافیاهای بازی بوسیله شهروندها است. کارآگاه نقش بسیار جالبی دارااست و چنانچه عالی بتواند پیش برود و دیگران را قانع نماید می تواند تیم شهروندان را مهم یکدیگر متحد نماید و مافیا را شکست دهند. ساقی : شهروندی است که در فاز شب پیش از پدرخوانده حیاتی ندای گاد بیدار شده به شخصی اشاره می کند و به اصطلاح روی سر او پیک ریخته و او را مست میکند. ویژگی ۱ : رای او دو بار شمارش شود. این ویژگی می تواند بوسیله گاد در لحاظ گرفته شود یا در نظر گرفته نشود. معمولا چون مافیاهای مستقل اعضای مجموعه مافیا را نمیشناسند ، استعلام آنان منفی در حیث گرفته میشود. در این مقاله از آموزش بازی های فکری قرار هست مهمترین و کلیدیترین نقش های فانتزی بازی مافیا در گونه های سبک ها را خوبتر بشناسید بدانید فلسفه آن‌ها از چه قرار هست و چه کارهایی میتوانند انجام بدهند، پس اصلی رایاد تا انتهای همین نوشته ملازم باشید. اساسی اینکه هیچ فلسفه و قانون خاصی پشت همین قاعدهی نانوشته وجود نداره، ولی به جهت پر سرعت حساب نمودن تعداد مافیا بعضا وقتها مرحله 3 بازی مافیا 1 کمک میکنه. اساسی شروع روز اول، هر بازیکن به مدت ۲ دقیقه باید استدلالهای خود را مبنی بر شناسایی نقش هر بازیکن ابلاغ کند. اگر حافظ به وسیله ساقی مست شود ، خاصيت مراقبت خود را در شب از دست میدهد و اگر اسمش سپس از مست شدن توسط گادفادر يا اسنايپر داده شود ، کشته ميشود. برای مثال زمانی به او شلیک شد یا اعدام شد سریعا نمیمیرد بلکه آن‌گاه از گذشت 24 ساعت جانش را از دست میدهد، ولی از شلیک گلوله نیز بی خبر است. رای نمونه در صورتی که سیو پزشک به طرف تیر پدرخوانده نرود البته به طرف تیر تکتیرانداز برود ، فردی که تیر تکتیرانداز را خورده نجات پیدا می‌کند و فرقی نمی کند که جزو تیم مافیا باشد یا شهروندان اما در صورتی که احیانا تکتیرانداز و پدرخوانده هر دو به یک فرد شلیک نمایند ، آن شخص بوسیله سیو پزشک نمیتواند نجات پیدا نماید ؛ زیرا سیو دکتر معالج تنها برای یک تیر است. اگر گاد پاسخ استعلام را مثبت بدهد یعنی آن شخص مافیا میباشد و در صورتی که پاسخ استعلام را منفی بدهد یعنی آن شخص شهروند است. نکته نخستین : رویین تن تنها نمیر شب میباشد و در فاز رای گیری حساس رای از بازی خارج میشود. تعداد سیو دکتر معالج در فاز شب به تعداد تیرهایی که توسط مافیا شلیک میشود بستگی دارد. سیو دکتر عمل نمیکند. شخصی که بوسیله دکتر گزینش می‌شود در آن شب به اصطلاح سیو (Save) یا این که هیل (Heal) دیتا میگردد و در آن شب از یک مرگ نجات داده میشود. به جهت کسانی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی به کار گیری از بازی مافیا چگونه ، شما احتمال دارد می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.