ژنیکوماستی میتواند بر مردان در هر سنی تاثیر گذارد

ژنیکوماستی بزرگ شدن بافت غدد لنفاوی سینه در مرد است ؛ در برهه زمانی طفولیت، بلوغ، و در مردان میانسال و مسن، ژنیکوماستی می تواند رایج باشد. ژنیکوماستی در حقیقت در اکثر زمان ها مورد ها به بزرگی بافت غدد لنفاوی گفته می شود و تجمع چربی در حوزه‌ سینه ها اهمیت اسم سودوژنیکوماستی شناخته شده میباشد . بهغیراز بعضی حالت خاص، در اکثر وقت ها مورد ها ژنیکوماستی بهخوبی معالجه شده و کیفیت زندگی شما ارتقاء خواهد یافت. بزرگی سینه در مردان و پسرانی که به بعضا بیماری ها مبتلا هستند، متداول است. اما مقداری استروژن که مسئول رشد جنسی در خانم ها می باشد، در تن مردان نیز ساخت می شود. گرچه رشد سینه ها در مردان به اندازه خانم ها نیست، اما کلیه پسرها اهمیت مقدار یه خرده بافت سینه به دنیا می آیند. وقتی که پسری به سن بلوغ می برسد و یا این که سن بالاتر می رود، از مقدار تولید تستوسترون کاسته می شود و تعادل همین دو هورمون هم برهم خواهد خورد. مقدار پیروزی جراحی از چربی های تن در جدول ژنیکوماستی 100% میباشد. قبل از جراحی ژنیکوماستی از میل کردن مواد غذایی یا نوشیدن مایعات دوری کنید و سیگار نکشید. دو هفته قبل از فعالیت ژنیکوماستی از مصرف داروهای غیر ضروری از قبیل بروفن و آسپرین که موجب مشکل در انعقاد خون می شود پرهیز نمایید. همینطور شما بایستی احتمال وجود بیماریهای زمینهای- در خصوص ذیل بودن هورمون تستوسترون- را تحلیل نمایید. به خصوص زمانی که سینه خود را لمس می نمایید یا این که فشار می دهید. در صورتی که سطح هورمون های زنانه مثل استروژن در تن مردان بالا برود موجب عدم تعادل حساس هورمون های مردانه یا این که آندروژن ها می شود و در نتیجه یکی از از علامتها آن بزرگ شدن سینه ها در مردان است. در صورتی که سایر روشهای درمانی مؤثر واقع نشده باشند، ممکن می باشد جراحی به جهت بعضی از مردان انتخابی باشد.