کاربردهای هیدروکسید پتاسیم- مقالات مواد شیمیایی شیمیکو

هدروکسید پتاسیم، جامدی بی بو، سپید و ناهموار است که اکثر وقت ها محلول درآب میباشد و در ایجاد صابون، به تیتر الکترولیت در باتری های قلیایی و در قلیایی و در آبکاری الکتریکی، لیتوگرافی و رنگبرها به کارگیری می شود. واکنش ایجاد شده در بین آب و هر دو ماده سود پرک و پتاس ، همانند دیگر مواد قلیایی کار کشته ، فرایندی حرارت زا است. این ماده در رخ تماس با پوست میتواند سبب ساز زخم جدی به بافت پوست و سوختگی شدید شیمیایی شود و در رخ تماس دارای چشمها سبب زخم به چشم و از در میان رفتن بصیرت میشود. به جهت از دربین بردن علف های هرز هم عملکرد قیمت پتاسیم هیدروکسید در ایران دارد . روشهای متمایز به جهت تولید پتاس سوزآور یا همان کاستیک پتاس دارد. از همین کودها می اقتدار به عنوان منشاء پتاسیم (یکی از سه غذای دارای گیاهی) برای محصولاتی که به یون کلرید دارای هستند استفاده کرد.به عنوان جایگزین سود سوزآور در ایجاد بیودیزل کاربرد دارد.برخی از کاربردهای KOH شامل پوشش کوپلیمر استر اکریلات، عوامل ضد کف سازی در تولید کاغذ، روغن های صابون ساز صابون مایع، فرمولاسیون مواد غذایی، ماده در اختیار گرفتن کنندهpH ، رزین های پلی اتیلن، فرآوری منسوجات و به عنوان یک کاتالیزور در واکنش هایی مانند ساخت بیودیزل است.سایر موردها استفاده در دامپزشکی در انقطاع نمودن شاخ گوساله ها و حل کردن فلس و مو است. علاوه بر همین از پتاس به عنوان قابل انعطاف کننده به جهت درمان برآمدگی های ناخن استفاده می گردد. هیدروکسید پتاسیم عمدتاً بهعنوان پیش ساز به جهت سنتز سایر ترکیبات پتاسیم مانند استات پتاسیم، بیکربنات پتاسیم و کربنات پتاسیم استفاده میشود. همین ماده شیمیایی در کنار سدیم هیدروکسید از قویترین بازهای دنیا محسوب می‌شود و سالانه صدها هزار تن از آن در سرتاسر عالم ایجاد میشود. در دیرباز این ماده شیمیایی را از شیوه واکنش هیدروکسید کلسیم (آهک هیدراته) دارای کربنات پتاسیم ساخت میکردند، اما امروزه از الکترولیز محلولهای کلرید پتاسیم حیاتی فرایند جیوهای یا غشایی ساخت میشود. پتاسیم هیدروکسید گرید EMSURE® یک باز محلول در آب و یک نمک معدنی هست که در مقیاس تجاری، کلیدی الکترولیز محلول کلرید پتاسیم سنتز میشود. هیدروکسید پتاسیم یک ترکیب فلزی معدنی هست که با فرمول شیمیایی KOH می باشد و به عنوان “پتاس سوز آور” هم شناخته می شود. پتاسیم هیدروکسید یک ترکیب معدنی جامد سپید رنگ ناهموار میباشد . این ترکیب که حساس نام پتاس نیز شناخته می شود، یک جامد سپید رنگ بوده و به شدت خورنده هست و مثال های تجاری آن خلوص نود درصد داشته و 10 درصد مابقی شامل آب و ترکیبات کربناته است.