کتاب ۰ تا ۱۰۰ آموزش تایپ ده انگشتی – مقاله آی تی

اگر سرعت تایپ شما به بالای ۱۰۰ سوییچ در دقیقه رسید، شما یک تایپیست نیمه حرفه ای تا فن ای بوده و واجد شرایط دریافت سند تایپ به شمار می آیید. دو تا از سوییچ های ورقه کلید بر روی خویش برجستگی های کوچکی دارا هستند که وجود آنان یاری می کند تا موقعیت این دو دکمه را حتی در ظلمات یا بدون نگاه کردن نیز بتوان پیدا کرد. دو انگشت سبابه خویش را روی دکمه SPACE بومی نموده و ۶ انگشت باقی مانده را به ترتیب بر روی کلید های کنار حروف F و J بگذارید. همواره برای آغاز تایپ می بایست انگشتان خویش را مقداری خم کرده و بر روی دکمههای ASDF و JKL قرار دهید. در وضعیت ساده که انگشتان خویش را بر بر روی کیبورد قرار می دهید، شاهده می کنید که تقریبا انگشتان چپ شما بر بر روی کلید های A, S, D, و همچنین F و انگشتان دست راست شما بر بر روی J, K, آموزش تایپ مانهوا اصلی گوشی L و کلید : قرار می گیرند. این نرم افزار آموزش تام و صحیح تایپ حساس کاغذ کلید زبان انگلیسی را در اختیارتان قرار می دهد . به طور مثال زمانی که ورقه سوییچ در حالت انگلیسی قرار دارد، کاراکترهای خاصی را تایپ می نماید و درصورتیکه در شرایط فارسی قرار بگیرد، کاراکتر دیگری را تایپ می کند. ممکن می باشد اهمیت بلند شدن یک انگشت، انگشت دیگری نیز به طور غیر خودخواسته از جای خود بلند شود، البته همین موضوع ایرادی نداشته و اهمیت این میباشد که حتماً پس از فشار دادن دکمه آیتم نظر، هر دو انگشت به جای نخستین خویش باز گردند. هر کلمه، حدوداً دو خط. در رقابت تایپ که در دو بخش زبان پارسی و انگلیسی شکل میگیرد، به شما یک متن نشان داده میشود که باید حیاتی نهایت شتاب و اعتنا به تایپ آن بپردازید و در صورت خوبتر بودن در مقایسه اصلی سایر اشخاص کمپانی کننده اسم شما به عنوان برگزیدگان فرد اکران بخشید خواهد شد. ولی فراموش نکنید که به مرور زمانه آنقدر در این فعالیت ماهر خواهید شد که شتاب نوشتنتان با برگه دکمه چندان فرقی حیاتی سرعت تالیف با اتومات نخواهد داشت. خوبتر می باشد همین فعالیت را حیاتی به کارگیری از صفحه سوییچ استاندارد و یک میز و صندلی راحت شروع کنید. نکته۲: کلید Shift همواره اهمیت انگشت ریز دست مخالف دستی که سخن مربوطه را می زند فشرده می شود. هر توشه که حتمی باشد دارای از بقیه ردیف ها تایپ شود فقط انگشت مربوط به آن از محل خود جابه جا شده و پس از تایپ حرف مورد نظر مجددا به محل خود باز می گردد. درصورتیکه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه آموزش طراحی تایپ لطفا از برگه ما بخواهید.