به کفپوش گرانولی، کفپوش لاستیکی نیز می گویند

همین کفپوش ها به صورت قطعه ای بوده و به استدلال ضد آب بودن به راحتی قابل شستشو می باشند. لاستیکهای فرسوده متعددی به شکل روزانه در انبارها دپو میشوند. کفپوش گرانولی رولی در فضاهایی گزینه به کارگیری قرار می گیرد که دعوا ضربهگیری اهمیت زیاد دارد. تارتان شامل دو لایه اهمیت می باشد که …

ادامه مطلب