چگونه مهره های اصلی مار را تشخیص دهیم؟

کتاب پیامبر ابن هشام مدام به معجزه می پردازد و ربطی به آن چند آیه قرآن که اسلام را از ارسال معجزه بی نیاز تشخیص مهره مار 2021 می داند، ندارد. این مسابقه دروغگویی که در عین حال نمایشی از حضور احمق های احمق است، در مغز استخوان غالب ما اتفاق می افتد و اکنون …

ادامه مطلب