اینستاگرام محصول جوانان را به عنوان Amplitude متوقف می کند ، واربی ​​پارکر آماده ارائه عمومی است – TechCrunch

با سلام و بازگشت مجدد به Equity ، پادکست TechCrunch با تمرکز بر سرمایه گذاری خطرپذیر که در آن اعداد پشت سرفصل ها را باز می کنیم.

این Equity Monday است ، شروع هفتگی ما که آخرین اخبار بازار خصوصی را ردیابی می کند ، در مورد هفته آینده صحبت می کند ، در چند دور بودجه اخیر تحقیق می کند و در مورد یک موضوع یا روایت بزرگتر از بازارهای خصوصی بحث می کند. می توانید نمایش را در توییتر دنبال کنید اینجابه من همچنین توییت کنیدبه

چند نکته صبح امروز:

همینه که هست! چهارشنبه چت کن!

ارزش سهام هر دوشنبه در 7:00 صبح PST ، چهارشنبه و جمعه در 6:00 صبح PST کاهش می یابد ، بنابراین در ما مشترک شوید پادکست های اپل، ابری، Spotify و همه بازیگران!