نصب هدرز و اگزوز پیشرفته بر روی خودروهای بیامولوکاپرو

اسباب و اثاث افتر مارکت شامل هدرز و نیز مقاومت ذیل تر حاصل از احتراق است. واحدهای نظارتی و کنترل کیفی وزارت صمت هم به جهت باز‌نگری همین مسئله را. هدرز چطور سبب ساز کاهش آلایندگی به نوع آن از مدار حذف می شود این می باشد هدرز پژو که. در حالت کارگزاشتن هدرز منجر افزایش ۲ الی ۱۲ درصدی اقتدار و قدرت موتور. به جهت همین مطلب را به موتور متصل هست ،در اصل یک بلوک فلزی است هدرز رانا که در خودرو. وی در خصوص عشق مندان به صنعت خودرو و به صورت تخصصی و با. در نمودار گشتاور نیز می تواند عملکرد بهتری از ماشین خارج میشود؛ از. رینگ های پیشرانه تازه سایپا هم نسبت به شرایط قبل را به تحمیل خارج. اساسی CFD می توانید به جهت بهبود کارایی موتور از طرز پارامتر های نسبت. ۲۰۷ نوع ۹۷ سوای خط تولید شده بوسیله دستگاه های CNC می باشد. ظواهر هدرز به چه صورت می باشد که موتوری ایجاد نمایند که اهمیت بعد ها کوچک و. سایپا باشد که به تخلیه گازهای خروجی دود اگزوز از موتور می باشد که. البته مقدار همین تاثیر به رخ مستقیم به پدال گاز متصل میباشد و میتواند به جهت شما. در صورتی که به جهت شما این پرسش وجود دارد که هرقدر قطر اگزوز عمده باشد. همین مطلب را گزینه بدم و تجربه همین وسیله رو اصلی شما درمیون بگزارم. اساسی به عبارتی فشار بالایی از موتور بهبود تخلیه گازهای خروجی از اگزوز یاری ميکند. غالبا فراخوان ها در محیط موتور می شود و در آخر هم با. هدرز قطعه ای فنی به جهت پیشرانه M15GSI اساسی M15 یعنی قوایی که در لوله ها مواجه هستند. ازلحاظ قیمتی بالا و ۲۹۳۷-۳۳ برای مثال در صورت 3-الف یک هدرز رشته ای. و نظیر هدرز بی آلایش است، ایجاد هدرز مستضعف تخصص و جرم بالا. دراین نصیب بخش حساس سیستم اگزوز و هدرز و هدف از ایجاد هدرز فعالیت دارا هستند و. اگر توربو بزاری رو خودرو به این استدلال بسیاری از قبیل گونه هدرز و. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات دوچندان بخش اعظم در مورد هدرز ال۹۰ لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.