تغییر از موسس به VC با Russ Wilcox از E Ink و Pillar VC

ما به صورت زنده از مرحله اولیه TechCrunch در بوستون به شما مراجعه می کنیم. راس ویلکاکس که E Ink را تأسیس کرد و در حال حاضر شریک Pillar VC است، روی صحنه به دارل و بکا پیوست. آنها در مورد اینکه چگونه راس چندین رکود اقتصادی را پشت سر گذاشت و در نهایت E Ink را به آمازون فروخت، چرا او از Founder به VC تغییر کرد و چگونه می تواند در دو دقیقه اول جلسه بگوید که آیا سرمایه گذاری خواهد کرد یا خیر، بحث کردند.

برای شنیدن داستان های بیشتر از بنیانگذاران هر هفته در Found مشترک شوید.

با ما در ارتباط باشید: